• مقررات رانندگی ​بخش هفتم – اطلاعاتی کامل و قابل استفاده درباره ی توقف

  رانندگان وسایل نقلیه موتوری به ویژه اتومبیل های مدارس و وسایل نقلیه که حامل مواد خطرناک می باشند، در محل تقاطع راه آهن هر چند علامتی وجود نداشته باشد باید به طور کامل توقف کنند و پس از اطمینان از بی خطر بودن معبر، از تقاطع بگذرند. در هر حال هنگام عبور از روی ریل ها، مجاز به تعویض دنده نمی باشند.
  • ۲ سال قبل
  • ۱
 • مقررات رانندگی ​بخش دوم – سرعت در شهر ها و مناطق مختلف

  رانندگان وسایل نقلیه هنگام عبور از معابر و گذرگاه های تنگ یا پر جمعیت و یا هنگامی که بیشتر از ۵۰ متر مقابل آنها دیده نمی شود، مکلفند آهسته و با سرعت مطمئن حرکت کنند و در صورت احتمال وقوع حادثه یا اخلال در نظم و مزاحمت برای پیادگان، بر حسب مورد، حرکت وسیله نقلیه را کند یا آن را متوقف سازند.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • تصادفات رانندگی و بررسی نقش عوامل انسانی در بروز این حادثه

  در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه‌ اجباری شخص ثالث سخنی از مسئولیت مالک به میان نیامده است. قانون مجازات اسلامی بر مسئولیت راننده تکیه می‌کند و قانون بیمه اجباری شخص ثالث از اصطلاح «دارنده» استفاده کرده است. دارنده به استناد تبصره 1 ماده‌ 1 همین قانون عبارت است از مالک یا متصرف خودرو و هر کدام بیمه نامه‌ خودرو را به نام خود تحصیل کند، تکلیف بیمه کردن از دیگری ساقط است.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • مجازات راننده‌ مست و انتظار راهنمایی رانندگی از این افراد چیست؟

  هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به ۶ ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.
  • ۲ سال قبل
  • ۳
 • ​شرایط و مدارک ثبت نام انواع گواهینامه ویژه و صدور گواهینامه

  گواهی اشتغال به تحصیل عکسدار برای دانشجویان  (گواهی تحصیلی به تایید وزارت آموزش عالی برسد) چنانچه محل تحصیل سایر شهرستان ها باشد گواهی باید به تایید واحد صدور گواهینامه ویژه شهرستان مبداء نیز برسد.
  • ۲ سال قبل
  • ۱
 • علایم راهنمایی و رانندگی و انواع آن – تابلوهای انتظامی – قسمت دوم

  به تابلوها یا نشان‌های بازدارنده، تابلوهای انتظامی نیز می‌گویند. این علائم بیشتر به صورت دایره با نوار حاشیه قرمز رنگ هستند و نوع ممنوعیت را به وسیله علامت خاص نشان می‌دهند. از تابلوهای بازدارنده، تابلوی ایست به جهت اهمیت و دقت بیشتر رانندگان به صورت هشت ضلعی با زمینه کاملاً قرمز رنگ و با نوشته ایست یا STOP در نظر گرفته شده‌است. به لحاظ اهمیت تابلوی رعایت حق تقدم تنها راس یا سر این تابلو به سمت پایین می‌باشد.
  • ۲ سال قبل
  • ۰