• فرزند خواندگی و اطلاعاتی درباره ی شرح طرح پرونده در کمیته فرزند خواندگی

  فرزند خواندگی : چنانچه تصمیم کمیته مبنی بر پذیرش متقاضیان باشد درلیست نوبت قرارمی گیرند و درصورت فرارسیدن نوبت جهت انتخاب فرزند به شیرخوارگاه معرفی می شوند. درصورت انتخاب فرزند والدین متقاضی توسط بهزیستی استان به دادگاه صالحه جهت صدور قرار دوره آزمایشی (حکم سرپرستی موقت) معرفی خواهند شد.پس از صدور حکم سرپرستی، کودک انتخابی […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • فرزند خواندگی در حقوق موضوعه و سیستم های حقوق کشورهای مختلف جهان

  فرزند خواندگی در سیستم های حقوق کشورهای مختلف جهان نیز به شیوه های متفاوتی انعکاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است، چنانچه برخی گفته اند: «فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کس دیگری را که فرزند نَسبی او نیست به فرزندی بپذیرد. فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • فرزند خواندگی – شرایط خانواده پذیرای کودک به همراه سلامت روانی و جسمانی

  فرزند خواندگی : ایرانی، مسلمان، متعهد و معتقد به مبانی اعتقادی و اسلامی، فاقد سوء پیشینه کیفری، مشهور به حسن اخلاق و دارای انسجام و توانایی و مهارت کافی در پرورش کودکان باشد. تبصره: برای فرزندان اقلیت های دینی و مذهبی خانواده متقاضی از همان اقلیت باشد. با توجه به سن و جنس فرزند و مدت نگهداری، خانواده متقاضی می‌بایست نسبت به ایجاد زمینه‌های محرمیت اقدام نموده و به اصول دقیق موازین شرعی و پرورش اسلامی متعهد باشد و بدان عمل نماید. برخورداری اعضاء خانواده از سلامت روان و سلامت جسمانی در حد ایفای نقش مسئولیت نسبت به فرزندان و حفظ حقوق آنان ضروری است.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • فرزند خواندگی در حقوق موضوعه چگونه است؟

  فرزند خواندگی در سیستم های حقوق کشورهای مختلف جهان نیز به شیوه های متفاوتی انعکاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است، چنانچه برخی گفته اند: «فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کس دیگری را که فرزند نَسبی او نیست به فرزندی بپذیرد. فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد، نوعی قرابت ایجاد می کند، قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطه ی مصنوعی پدر – فرزندی یا مادر – فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند.»
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • فرزند خواندگی در آینه ی قرآن و پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی

  پذیرش کودکان بی‌سرپرست و یتیمان به فرزندی، از دیرباز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است. در ایران باستان، با توجه به نقشی که دین زرتشت داشته و اعتقاداتی که زرتشتیان در مورد فرزندخواندگی دارند و فرزندخوانده را در حکم فرزند حقیقی می‌دانند، نهاد فرزندخواندگی دارای جایگاه ویژه‌ای بوده است.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • فرزند خواندگی در ایران چگونه امکان پذیر است و مدارک لازم برای آن کدامند؟

  در این نوشته قصد داریم به قوانین فرزند خواندگی در ایران بپردازیم. متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی برفرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام نمایند. این تقاضا حتما باید به امضای متقاضیان رسیده وشامل نشانی و شماره تلفن متقاضیان باشد. گاهی متقاضیان شروع کار را از دادگاه آغاز می کنند و سپس به بهزیستی معرفی می شوند.
  • ۳ سال قبل
  • ۰