• حقوق برای دیگران از دیدگاه روایی و فقهی به چه معنا می باشد؟

  منظور از اهل ذمه آن دسته از غیر مسلمانان هستند که به صورت اقلّیّت هاى دینى در کشورهاى اسلامى زندگى مى‏کنند، و با مسلمانان همزیستى مسالمت‏آمیز دارند. جان و مال و ناموس آنان، محفوظ است و مسلمانان موظّفند آن را محترم بشمارند.
  • ۳ سال قبل
  • ۰
 • حکم حکومتی در قالب فقه و بررسی ادله اعتبار و ملاک های این حکم

  هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهه های پیش از انقلاب در متون فقهی به کار رفته است، اما این حضرت امام رضی الله عنه بود که برای نخستین بار توانست حکومتی بر پایه ایده ولایت فقیه پایه ریزی کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولی فقیه در نظام سیاسی بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وی از مباحث چالش برانگیزی بود که از ابتدای پیروزی انقلاب در محافل علمی و دانشگاهی مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسی نیز به یکی از بحثهای مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولی فقیه است که گاهی در قالب صدور احکام حکومتی ظاهر می شود. امری که هر از چند گاهی به بحث داغ و روز کشور تبدیل می شود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز از آن بی نصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتی را در دو محور فقه و قانون اساسی به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمی خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.
  • ۳ سال قبل
  • ۰