• نحوه مطالبه حق اجرت المثل

  باید بدانید که پس از ازدواج وظایف و حقوقی برای هر یک از زوجین مقرر می‌شود مانند مطالبه حق اجرت المثل  هریک از زوجین موظف هستند که نسبت به هم این حقوق و وظایف را رعایت کنند. این وظایف شامل تمکین خاص و عام است. شاید بپرسید این دو مفهوم چه معنایی دارند, ما در […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • مجلس شورای اسلامی و آشنایی با اصول ۶۲ تا ۶۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

  اصل ۶۲ – مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل ۶۳ دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • قانون مدنی – اشخاص و ادله همچنین اطلاعاتی راجع به صلاحیت دادگاه خانواده

  قانون مدنی – اشخاص و ادله : قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی (‌دادگاه خانواده) ‌ماده واحده – رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از‌شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • قانون مدنی و توضیحات انواع ماده های قانون مدنی در دین اسلام

  ماده ۱ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانون مدنی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • اجرای احکام مدنی و کمی در مورد چگونگی بررسی آیین دادرسی مدنی

  نگاهی به قوانین اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی اجرای احکام مدنی به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه صورت می‌گیرد. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است. زیرا اگر صدور حکم پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ماده ۲۱۴ قانون مدنی و بررسی معامله در قانون جمهوری اسلامی

  بر اساس ماده 214 قانون مدنی که فرد با استفاده از توانایی‌های خاص از نظر قانونی که استفاده از آن مجوز را کسب می‌کند مانند مجوز برداشت و استفاده از معادن، فیش سفر حج و مجوز شرکت در مناقصه و یا بورس و امثال آن. نوع دوم : آثار حاصل از مالکیت معنوی
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • مستمری از کارافتادگی و آشنایی با نحوه محاسبه آن در قانون تامین اجتماعی

  مستمری از کارافتادگی : چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را به صورت کلی یا جزئی از دست دهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد و در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود و چنانچه ناشی از غیر حرفه او […]
  • ۲ سال قبل
  • ۳
 • ارث نوزاد و شرح اطلاعاتی از ارث نوزاد قانون مدنی در ماده ۸۷۵

  آیا میدانید نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه کند و بمیرد به او ارث تعلق میگیرد ؟ قانون مدنی ارث نوزاد در ماده ۸۷۵ چنین گفته است : ارث نوزاد شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • حواله و توضیحات تکمیلی انواع ماده های قانون مدنی در مورد آن

  ماده ۷۲۴ حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.  ماده ۷۲۵ حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.  ماده ۷۲۶ اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام  در آن جاری […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ارث خیار : نوع ولایت وارث بر نحوه استحقاق و اعمال ارث خیار چه تاثیری دارد؟

  مادة ‌445 قانون مدنی ایران تصریح نموده است: «هریک از خیارات‌، بعد از فوت‌، منتقل به‌ وارث می‌شود». در نحوة اسحقاق وراث از ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن بحث وجود دارد . دلیل این مطلب آن است که خیار همیشه متعلق به یک امری از امور است. این امر گاهی مرکب قابل تجزیه و گاهی بسیط غیرقابل تجزیه است. مراد از امر قابل تجزیه، قابل تقسیم بودن متعلق خیار است، به‌طوری‌که تقسیم نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نیست بر آن وارد نمی‌سازد.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
صفحه 1 از 212 »