• کودک طلاق – افزایش پی‌آمدهای مثبت برای کودک طلاق

    افزایش پی‌آمدهای مثبت برای کودک طلاق شش مهارت (مستند!) برای والدین نگهداری و بزرگ کردن کودک طلاق می‌تواند سخت باشد. طلاق بیش از پایان یافتن یک رابطه، به معنای تغییرات عظیم در سبک زندگی‌ها است. اعمال این جابه‌جایی می‌تواند به طرز باورنکردنی برای همه‌ی افراد خانواده پرهزینه باشد. برای والدینی که طلاق می‌گیرند فشار اضافی […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰