در این مقاله به بررسی ابطال مزایده می پردازیم. بی تردید جامعه مدرن امروزی بر پایه قانون و ساز و کار قانونی حاکم بر بخش‌های مختلف زندگی بشری اداره می‌شود. بر کسی پوشیده نیست که خلاء‌های قانونی در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی انسان‌ها، موجب نقض عدالت و پایمال شدن حقوق انسان‌ها می‌گردد.

شاید بر همین مبنا باشد که اکثریت جوامع پیشرفته و متمدن از قوانین کامل و منسجمی بهره برده و زندگی انسانها با عنایت به مناسبات و ساز و کارهای قانونی پایه ریزی شده است. با این اوصاف شناخت کافی و مناسب از قوانین و مقررات جاری مملکتی عنصری الزامی برای زندگی در عصر امروزی تلقی شده و خلاف این موضوع، خسارات و تبعات مادی و معنوی برای آحاد جامعه به همراه می‌آورد.

یکی از شرایط و ساز و کار حقوقی جهت برقراری عدالت، پیرامون فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی و خصوصی، ساز و کار مزایده معرفی شده است.

ابطال مزایده

مزایده با هدف برقراری عدالت و شانس برابر آحاد شخصیت‌های حقوقی و حقیقی در خصوص خرید اموال دولتی و آن دسته از اموالی که به دلایل قانونی از جانب مراجع قضایی توقیف شده است، پایه ریزی گشته و قوانین و مقررات مربوط به آن از سوی مقامات ذی ربط تعیین و مصوب شده است.

ابطال مزایده

در مطالب قبلی گروه وکلای یاسا، پیرامون موضوع مزایده صحبت‌های زیادی شده است و مخاطبان محترم در خصوص شرایط و ضوابط برگزاری مزایده اطلاعات زیادی را به دست آورده‌اند. اما در این مطلب آموزشی کارشناسان گروه وکلای یاسا اقدام به تهیه مطلبی در مورد بحث ابطال مزایده نموده‌اند که خدمت شما سروران ارائه می‌نماییم.

لازم به ذکر است که در این مطلب، ضمن تعریف اجمالی مزایده و ابطال مزایده اشااراتی به مواد قانونی که شرایط ابطال مزایده را تعیین کرده است، می‌نماییم.

با گروه وکلای یاسا در مطلب آموزشی ابطال مزایده همراه باشید…

مزایده چیست؟

مزایده در فرهنگ لغت معین به معنای در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتر پیشنهاد کرد، به وی فروخته شود معنی شده است.

در اصطلاح مزایده اینگونه تعریف شده است:‌ فرایندی می‌باشد جهت فروش یا انتقال؛ کالا، خدمات یا حقوق دولتی یا متعلق به عام (بیت‌المال) یا متعلق به بخش خصوصی به فرد یا افرادی که میزان قیمت بیشتری را پیشنهاد نموده باشند.

به تعبیر ساده‌تر در فرایند مزایده؛ اموال دولتی و یا خصوصی و یا اموالی که به حکم مراجع قضائی توقیف شده است، به صورت عمومی به فروش گذاشته می‌شود و هر کس که قیمت پیشنهادی بالاتری ارائه نماید، مالک مال مربوطه خواهد شد. مزایده در طی یک فراخوان عمومی و با شرایط و ضوابط مشخص و عادلانه، مطابق قانون انجام شده و مراجع ذی صلاح، نسبت به کلیه این امور نظارت دارند.

به طور کلی تعریف دقیقی در قانون از مزایده ارائه نشده است ولی مفهوم و معنای مزایده را می‌توان همسان با تعریف بالا قلمداد نمود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مزایده متداول در قانون کشور، همان مزایده انگلیسی و با همان شرایط و ساز و کار می‌باشد.

ابطال مزایده چیست؟

همانطور که بیان شد، مزایده یک فرآیند قانونی و با رعایت الزامات و ضوابط تعیین شده می‌باشد. در صورتی که مزایده، دارای نقص قانونی بوده و شرایط و ضوابط آن به صورت کامل و مطابق قانون انجام نگرفته باشد؛ موضوع ابطال مزایده مطرح می‌شود.

همچنین در مواقعی که اشخاص به دلیل شکایات مالی، اقدام به توقیف اموال محکوم علیه را می‌نمایند و دادگاه رای به وصول مطالبات این اشخاص از محل این اموال را می‌دهد؛ فرایند قانونی انجام مزایده انجام می‌شود. چنان چه در فرایند برگزاری مزایده، نقص و اشکالی وجود داشته باشد؛ اشخاص می‌توانند با طرح دعوی ابطال مزایده، مطالبه عملیات اجرایی ابطال مزایده را داشته باشند.

موضوع ابطال مزایده؛ بحثی فنی و تخصصی است و توصیه می‌شود در این خصوص از حقوقدانان و وکلای متخصص و متعهد استفاده نمایید و یا اینکه از مشاوره حقوقی آنها بهره مند شوید.

موارد ابطال مزایده بر اساس قانون اجرای احکام مدنی

به طور کلی قانونگذار در مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ در خصوص ابطال مزایده اموال منقول و غیر منقول تعیین و تکلیف کرده است و با عنایت به این مواد قانونی، مزایده‌هایی که مشمول موارد و شرایط این قانون شوند، باطل اعلام شده و خرید و فروش اموال مربوطه از منظر قانونی، فاقد وجاهت است.

‌ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی: در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

 • هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
 • هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
 • در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
 • در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از ‌اتخاذ تصمیم دادگاه

(‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

با عنایت به این ماده قانونی، شرایط و مهلت زمان امکان طرح دعوی و شکایت در خصوص تخلف از قانون مزایده، تعیین شده است.

‌ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی

ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده، مانند فروش اموال منقول است.

ابطال مزایده

‌همچنین بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مزبور، اشخاص عنوان شده در این ماده نمی‌توانند در مزایده شرکت نمایند و شرکت کردن آنها در مزایده و خرید اموال به مزایده گذاشته، سبب ابطال مزایده می‌شود.

ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی

 محکوم ‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش ‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

موارد ابطال مزایده بر اساس آیین نامه‌ی اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا

علاوه بر قانون اجرای احکام مدنی، آیین نامه‌ی اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا نیز در خصوص موارد ابطال مزایده تعیین و تکلیف کرده است و موارد و شرایطی که موجب ابطال مزایده و از دست دادن ارزش قانونی مزایده برگزار شده می‌شود را مشخص کرده است.

ماده ۱۳۸ آیین نامه ی اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا

در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود:

۱ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.

۲ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.

۳ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.

۴ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.

در واقع تفاوت چندانی میان ماهیت و جملات ماده‌های ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۳۸ آیین نامه‌ی اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا وجود ندارد.

ابطال مزایده

متقاضیان ابطال مزایده یا نماینده حقوقی رسمی‌شان، می‌توانند با توجه به مهلت تعیین شده و شرایط و مناسبات برقرار در این خصوص، اقدام به طرح دعوی در مراجع قضائی نمایند.

شایان ذکر است؛ وکلای متخصص و مجرب گروه وکلای یاسا، آماده قبول وکالت متقاضیان محترم در خصوص موضوع ابطال مزایده می‌باشند.

جهت برقراری ارتباط با وکلای گروه یاسا و دریافت مشاوره حقوقی رایگان پیرامون موضوع ابطال مزایده، از طریق پل‌های ارتباطی گروه وکلای یاسا اقدام نمایید…

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
2.64 (22 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

۱۳ نظر

 1. سلام مادر من در یک مزایده شرکت کرده و برنده مزایده شد وحالا با دیدن مشکلات پیش رویش قصد انصراف دارد چه کاری باید انجام بده تا انصراف بده ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

  • در صورت درخواست انصارف از طرف ایشان خسارت وارده باید پرداخت شود و مجددا به مزایده گذاشته شود.

   • مادرم یکی از شاکیان پرونده است در این موارد هم باید شاکی خسارت پرداخت کنه تا انصراف از مزایده بدهد

 2. سلام مزایده ای برگزار شده بعد دو ماه دستگاه مجری مزایده رو باطل کرده.. چه زمانی مهلت ابطال دارند

  • سوالتان کلی است و ابطال مزایده شرایط زیادی دارد. لذا باید به صورت حضوری پیگیری کنید.

 3. آپارتمامشترک من و همسرم به مزایده گذاشته شده همسرم ممنوع المعامله هست چطور میتونم قبل زمان مزایده اونو رفع کنم منزل در رهن بانک بودا

 4. سلام ..وقتتون بخیر ..من فروردین ۱۳۹۷ یک زمین از شهرداری برنده شدم در مزاید اما هزینه زمین پرداخت نکردم تا برج پنج ۱۳۹۸ که خودم با اختیار خودم رفتم پرداخت کردم ، شهرداری هم هیچگونه ابلاغی برای پرداخت هزینه در طول این مدت به من نداد.. الان شهرداری گفته باید زمین کارشناسی مجدد بشه یا باطل بشه ..به نظر شما این روند قانونی هست؟ وقتی هیچ گونه ابلاغی به من داده نشده؟؟؟؟؟؟؟

 5. سلام
  من در مزایده اجرای ثبت و اسناد یک واحد آپارتمان برنده شدم و سند اجرائی نیز به نام بنده انتقال یافته است حال صاحب ملک با ادعای اینکه بانک از او بیشتر از مصوبه بانک مرکزی سود گرفته است در خواست ابطال سند و مزایده رو نموده است آیا او میتواند به این دلیل مزایده و سند را ابطال نماید؟

 6. باسلام بنده در مزایده ملکی در اجرای احکام مدنی شرکت کردم و در آگهی مزایده درج شده که پارکینگ دارد ولی بعد ازبرنده شدن فهمیدم که ملک پارکینگ ندارد و ملک وکالتی هست و مدرکی تو شهرداری نداره درخواست ابطال دادم و قاضی پرونده ۲بار ابلاغ فرستاد تا مدرکی دارند برای پارکینگ ارائه بدهند ولی نیامدن حال ۲ روز بیشتر مهلت پرداخت ندارم و قاضی رفته مسافرت و هیچ تصمیمی نگرفته حال باید چیکار کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال