قوانین و مقررات

معامالت تجارتى تبعى و بررسی جزییات ماده ۳ قانون تجارت معاملات

برابر ماده ۳ قانون معامالت تجارتى تبعى مذکور به‌شرح زیر مى‌باشد که به اعتبار تاجر بودن متعاملین (طرفین معامله) وکیل یا یکى از آنها تجارتى است.

  1. کلیه معاملات تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها
  2. کلیه معاملاتى که تاجر با غیر تاجر به‌منظور رفع حوائج تجارتى خود انجام مى‌دهد.
  3. کلیه معاملات شرکت‌هاى تجارتی
  4. کلیه معاملاتى که اجزاء یا خدمه و شاگرد براى امور تجارتى ارباب خود انجام مى‌دهد.
  5. کلیه معاملات تجار تجارتى محسوب مى‌شود مگر اینکه ثابت شود مربوط به امور تجارتى نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا