ثبت احوال

تعرفه خدمات قضایی و بررسی ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

شرح درآمد تعرفه خدمات قضایی

مبلغ مصوب تعرفه خدمات قضایی

بند 1 تعرفه خدمات قضایی

در هر مورد تعرفه خدمات قضایی که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود ویک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد

از نهصد هزار ریال ( 000ر900)  ریال تا   سیزده میلیون ریال( 000ر000ر13)ریال

بند2

هر گاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از نهصد  هزار ریال ( 000ر900) ریال تا   چهل میلیون ریال ( 000ر000ر40) ریال

بند3

بدون تغییر

بدون تغییر

بند4

تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر

پنجاه هزار ریال ( 000ر50) ریال

بند5

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات

پنجاه هزار ریال ( 000ر50) ریال

بند6

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاهها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

پنج هزار ریال ( 000ر5) ریال

بند7

بدون تغییر

بدون تغییر

بند8

بدون تغییر

بدون تغییر

بند9

هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد

ده هزار ریال ( 000ر10 ) ریال

هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری

بیست هزار ریال ( 000ر20 ) ریال

هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد

بیست هزار ریال ( 000ر20 ) ریال

بند10

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال:

پروانه وکالت درجه ( 1)

دو میلیون ریال (000ر000ر2 ) ریال

پروانه مترجم رسمی ، کارشناس رسمی ، وکالت درجه (2) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد

یک میلیون ریال (000ر000ر2 ) ریال

پروانه وکالت درجه (3)

هشتصد هزار ریال ( 000ر800 )  ریال

پروانه کارگشائی در سایر شهرستانها

پانصد هزار ریال ( 000ر500) ریال

پروانه وکالت اتفاقی

پانصد هزار ریال ( 000ر500) ریال

بند11

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری؛

شعب دیوان

پنجاه هزار ریال ( 000ر50) ریال

شعب

تشخیص

یکصد هزار ریال ( 000ر100) ریال

بند 12

بدون تغییر

بدون تغییر

بند13

هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی ، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی

پنجاه هزار ریال (‌000ر50 ) ریال

بند14

هزینه دادرسی در صورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

یکصد هزار ریال ( 000ر100 ) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود

بند15

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی

پنجاه هزار ریال (‌000ر50 ) ریال

بند16

هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجید نظر در دادگاه ودیوانعالی کشور

پنجاه هزار ریال (‌000ر50 ) ریال

بند17

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور

دو هزار ریال ( 000ر2) ریال

بند18

هزینه ابلاغ اظهار نامه و واخواست نامه در هر مورد

ده هزار ریال ( 000ر10 ) ریال

بند19

هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل:

تا مبلغ یک میلیون ریال ( 000ر000ر1) ریال

پانزده هزار ریال ( 000ر15 ) ریال

نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال ( 000ر000ر10 ) ریال

چهل هزار ریال ( 000ر40 ) ریال

مازاد بر ده میلیون ریال ( 000ر000ر10 ) ریال

یکصدو پنجاه هزار ریال ( 000ر150) ریال

بند20

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری :

نسخه اول

پنجاه هزار ریال (‌000ر50 ) ریال

نسخه های بعدی

بیست هزار ریال ( 000ر20 ) ریال

بند21

هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری

یکصد هزار ریال ( 000ر100 ) ریال

بند22

هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره

بدون تغییر

هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری

از یکصد هزار ریال ( 000ر100) ریال تا پانصد هزار ریال ( 000ر500) ریال به تشخیص دادگاه

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا