ثبت احوال

ابطال مزایده چیست و در چه مواردی استفاده می‌شود؟

در این مقاله به بررسی ابطال مزایده می پردازیم. بی تردید جامعه مدرن امروزی بر پایه قانون و ساز و کار قانونی حاکم بر بخش‌های مختلف زندگی بشری اداره می‌شود. بر کسی پوشیده نیست که خلاء‌های قانونی در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی انسان‌ها، موجب نقض عدالت و پایمال شدن حقوق انسان‌ها می‌گردد.

شاید بر همین مبنا باشد که اکثریت جوامع پیشرفته و متمدن از قوانین کامل و منسجمی بهره برده و زندگی انسانها با عنایت به مناسبات و ساز و کارهای قانونی پایه ریزی شده است. با این اوصاف شناخت کافی و مناسب از قوانین و مقررات جاری مملکتی عنصری الزامی برای زندگی در عصر امروزی تلقی شده و خلاف این موضوع، خسارات و تبعات مادی و معنوی برای آحاد جامعه به همراه می‌آورد.

یکی از شرایط و ساز و کار حقوقی جهت برقراری عدالت، پیرامون فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی و خصوصی، ساز و کار مزایده معرفی شده است.

ابطال مزایده

مزایده با هدف برقراری عدالت و شانس برابر آحاد شخصیت‌های حقوقی و حقیقی در خصوص خرید اموال دولتی و آن دسته از اموالی که به دلایل قانونی از جانب مراجع قضایی توقیف شده است، پایه ریزی گشته و قوانین و مقررات مربوط به آن از سوی مقامات ذی ربط تعیین و مصوب شده است.

ابطال مزایده

در مطالب قبلی گروه وکلای یاسا، پیرامون موضوع مزایده صحبت‌های زیادی شده است و مخاطبان محترم در خصوص شرایط و ضوابط برگزاری مزایده اطلاعات زیادی را به دست آورده‌اند. اما در این مطلب آموزشی کارشناسان گروه وکلای یاسا اقدام به تهیه مطلبی در مورد بحث ابطال مزایده نموده‌اند که خدمت شما سروران ارائه می‌نماییم.

لازم به ذکر است که در این مطلب، ضمن تعریف اجمالی مزایده و ابطال مزایده اشااراتی به مواد قانونی که شرایط ابطال مزایده را تعیین کرده است، می‌نماییم.

با گروه وکلای یاسا در مطلب آموزشی ابطال مزایده همراه باشید…

مزایده چیست؟

مزایده در فرهنگ لغت معین به معنای در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتر پیشنهاد کرد، به وی فروخته شود معنی شده است.

در اصطلاح مزایده اینگونه تعریف شده است:‌ فرایندی می‌باشد جهت فروش یا انتقال؛ کالا، خدمات یا حقوق دولتی یا متعلق به عام (بیت‌المال) یا متعلق به بخش خصوصی به فرد یا افرادی که میزان قیمت بیشتری را پیشنهاد نموده باشند.

به تعبیر ساده‌تر در فرایند مزایده؛ اموال دولتی و یا خصوصی و یا اموالی که به حکم مراجع قضائی توقیف شده است، به صورت عمومی به فروش گذاشته می‌شود و هر کس که قیمت پیشنهادی بالاتری ارائه نماید، مالک مال مربوطه خواهد شد. مزایده در طی یک فراخوان عمومی و با شرایط و ضوابط مشخص و عادلانه، مطابق قانون انجام شده و مراجع ذی صلاح، نسبت به کلیه این امور نظارت دارند.

به طور کلی تعریف دقیقی در قانون از مزایده ارائه نشده است ولی مفهوم و معنای مزایده را می‌توان همسان با تعریف بالا قلمداد نمود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مزایده متداول در قانون کشور، همان مزایده انگلیسی و با همان شرایط و ساز و کار می‌باشد.

ابطال مزایده چیست؟

همانطور که بیان شد، مزایده یک فرآیند قانونی و با رعایت الزامات و ضوابط تعیین شده می‌باشد. در صورتی که مزایده، دارای نقص قانونی بوده و شرایط و ضوابط آن به صورت کامل و مطابق قانون انجام نگرفته باشد؛ موضوع ابطال مزایده مطرح می‌شود.

همچنین در مواقعی که اشخاص به دلیل شکایات مالی، اقدام به توقیف اموال محکوم علیه را می‌نمایند و دادگاه رای به وصول مطالبات این اشخاص از محل این اموال را می‌دهد؛ فرایند قانونی انجام مزایده انجام می‌شود. چنان چه در فرایند برگزاری مزایده، نقص و اشکالی وجود داشته باشد؛ اشخاص می‌توانند با طرح دعوی ابطال مزایده، مطالبه عملیات اجرایی ابطال مزایده را داشته باشند.

موضوع ابطال مزایده؛ بحثی فنی و تخصصی است و توصیه می‌شود در این خصوص از حقوقدانان و وکلای متخصص و متعهد استفاده نمایید و یا اینکه از مشاوره حقوقی آنها بهره مند شوید.

موارد ابطال مزایده بر اساس قانون اجرای احکام مدنی

به طور کلی قانونگذار در مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ در خصوص ابطال مزایده اموال منقول و غیر منقول تعیین و تکلیف کرده است و با عنایت به این مواد قانونی، مزایده‌هایی که مشمول موارد و شرایط این قانون شوند، باطل اعلام شده و خرید و فروش اموال مربوطه از منظر قانونی، فاقد وجاهت است.

‌ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی: در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

 • هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
 • هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
 • در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
 • در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از ‌اتخاذ تصمیم دادگاه

(‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

با عنایت به این ماده قانونی، شرایط و مهلت زمان امکان طرح دعوی و شکایت در خصوص تخلف از قانون مزایده، تعیین شده است.

‌ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی

ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده، مانند فروش اموال منقول است.

ابطال مزایده

‌همچنین بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مزبور، اشخاص عنوان شده در این ماده نمی‌توانند در مزایده شرکت نمایند و شرکت کردن آنها در مزایده و خرید اموال به مزایده گذاشته، سبب ابطال مزایده می‌شود.

ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی

 محکوم ‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش ‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

موارد ابطال مزایده بر اساس آیین نامه‌ی اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا

علاوه بر قانون اجرای احکام مدنی، آیین نامه‌ی اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا نیز در خصوص موارد ابطال مزایده تعیین و تکلیف کرده است و موارد و شرایطی که موجب ابطال مزایده و از دست دادن ارزش قانونی مزایده برگزار شده می‌شود را مشخص کرده است.

ماده ۱۳۸ آیین نامه ی اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا

در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود:

۱ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.

۲ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.

۳ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.

۴ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.

در واقع تفاوت چندانی میان ماهیت و جملات ماده‌های ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۳۸ آیین نامه‌ی اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا وجود ندارد.

ابطال مزایده

متقاضیان ابطال مزایده یا نماینده حقوقی رسمی‌شان، می‌توانند با توجه به مهلت تعیین شده و شرایط و مناسبات برقرار در این خصوص، اقدام به طرح دعوی در مراجع قضائی نمایند.

شایان ذکر است؛ وکلای متخصص و مجرب گروه وکلای یاسا، آماده قبول وکالت متقاضیان محترم در خصوص موضوع ابطال مزایده می‌باشند.

جهت برقراری ارتباط با وکلای گروه یاسا و دریافت مشاوره حقوقی رایگان پیرامون موضوع ابطال مزایده، از طریق پل‌های ارتباطی گروه وکلای یاسا اقدام نمایید…

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲۷ رای

‫56 دیدگاه ها

 1. اینجانب درسال84سه دانگ سندمسکونی تجاری داشتم که به ضمانت شخصی گذاشتم که آن
  شخص فرارکرده است من ملک به شخصی که متلع بودکه ملک دربازداشت است فروختم با این
  شرایط که مبلغ کل پنجاه میلیون بوده که مبلغ بیست میلیون تومان ازآن راداده وسی میلیون
  باقیمانده درقبال سنددرغیراینصورت معامله فسخ میباشدازطرفی من به دلیل یک سری مشکلاتی که داشتم اینجانبودم که خریدارازاین موضوع سوءاستفاده کرده وبه نام من وکالتنامه جعلی تنظیم کرده وملک رابه شخص دیگری فروخته وتعویض وکالت انجام گرفته
  بعداز12سال که چندین بارملک رامی خواستندازطریق سازمان املاک تملیکی به مزایده بگذارندآنهابه دلیل نفوذی که داشته اندجلوی مزایده راگرفته اندهم اکنون خودم ملک
  راازطریق دادگاه به مزایده گذاشته ام حالامی خواهم بدانم که آیاآنهاازطریق وکالتنامه ی
  جعلی می توانندجلوی مزایده رابگیرند
  باتشکرفراوان ممنون می شوم مراراهنمایی کنید

  1. آنها درصورت اثبات درستی وکالتنامه میتونن جلوی مزایده رو بگیرن ودر ضمن از فروش ملک هم باید اونموقع براساس قانون ثمن معامله را به شما پرداخت میکردن

   1. سلام یه وام ۱۵ تومنی ۱۰ سال پیش بر داشتیم و تا الان ۷تا ۱۰ تومن دادیدم ولی خیلی عقب افتاده الان بانک میخواد مزایده بزار ولی ما میگم کلا مرداخت میکنیم میگه نمیشه راهی براش هست

  2. باسلام شماقبل از هراقدمی نسبت به ابطال وکالتنامه جعلی اقدام کن چون جعل صورت گرفته تبعات کیفری داره برای جاعل بعدش شما طبق توافق ونقص تعهد خریدار میتونید نسبت انتقال سند از طریق مزایده یا تسویه دیون سند به شخص ثالث اقدام نمایید

 2. مزایده را رییس قوه قضاییه باطل کرده ولی قاضی پرونده دستور را نادیده گرفته است و روند مزایده را طی کرده
  ایا نباید سند باطل شود

 3. سلام مادر من در یک مزایده شرکت کرده و برنده مزایده شد وحالا با دیدن مشکلات پیش رویش قصد انصراف دارد چه کاری باید انجام بده تا انصراف بده ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

  1. در صورت درخواست انصارف از طرف ایشان خسارت وارده باید پرداخت شود و مجددا به مزایده گذاشته شود.

   1. مادرم یکی از شاکیان پرونده است در این موارد هم باید شاکی خسارت پرداخت کنه تا انصراف از مزایده بدهد

 4. سلام مزایده ای برگزار شده بعد دو ماه دستگاه مجری مزایده رو باطل کرده.. چه زمانی مهلت ابطال دارند

 5. آپارتمامشترک من و همسرم به مزایده گذاشته شده همسرم ممنوع المعامله هست چطور میتونم قبل زمان مزایده اونو رفع کنم منزل در رهن بانک بودا

  1. سلام می توان از طلبکار تقاضای استمهال جهت تودیع طلبش کرد در صورت صلح و توافق در واحد اجرا کتبا اعلام شود و یا با تودیع بدهی عملیات اجرایی متوقف می شود ویا در صورت اختلاف و با دلیل مستند و مستدل دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را از محاکم خواست

 6. باسلام
  بنده پیمانکارم
  تو مزایده شهرداری شرکت کردم
  پنج درصد قیمت ملک هم ضمانت نامه گذاشتم
  برنده شدم
  تمام اعضای کمیسیون هم امضا کردن و منتظر کارهای سند شدیم
  بعد از 3 ماه متوجه شدیم این ملک سال قبل ب کس دیگه ای از طرف شهرداری واگذار شده
  بعد از مراجعه ب شهرداری گفتن اشتباه کردیم
  الان چجوری میتونم ازشون شکایت کنم
  با تشکر

 7. با سلام بنده در یک مزایده برنده شدم ولی بعد واریز کردن وجه کل مزایده،پشیمان شده ام،راهکار و هزینه اینجانب برای انصراف از مزایده چیست؟

 8. سلام
  بنده به عنوان محکوم له در مزایده شرکت کردم ولی نوبت که به من رسید دادورز بهونه گیری کرد نزاشت من شرکت کنم
  بنده بی نهایت از این موضوع متضرر شدم چطور میتونم این موضوع رو به مقامات بالاتر ثابت کنم؟

 9. سلام من در مزایده شرکت کردم وبرنده شدم ملک را تحویل گرفتم مرا نمیدانم چطور بگم مجبوربه انصراف نمودن بعد بدون برگزاری مجدد مزایده به شخص دیگری واگذارشد لطفا مرا راهنمایی کنید

 10. سلام ..وقتتون بخیر ..من فروردین ۱۳۹۷ یک زمین از شهرداری برنده شدم در مزاید اما هزینه زمین پرداخت نکردم تا برج پنج ۱۳۹۸ که خودم با اختیار خودم رفتم پرداخت کردم ، شهرداری هم هیچگونه ابلاغی برای پرداخت هزینه در طول این مدت به من نداد.. الان شهرداری گفته باید زمین کارشناسی مجدد بشه یا باطل بشه ..به نظر شما این روند قانونی هست؟ وقتی هیچ گونه ابلاغی به من داده نشده؟؟؟؟؟؟؟

   1. با سلام. من زنی تنها و بی سرپرست هستم که تنها نیم واحد طبقه ای از یک آپارتمان را جهت فروش دارم که شریک متمولم میتوانست آن را با قیمت روز از من خریداری کند اما با پرداخت رشوه به مامور پست ابلاغ دقیقا زمانی که من تازه عمل جراحی کرده بودم و مدام در منزل بودم امضای مرا جعل و به نوکر شریکم تحویل میدهد او هم ابلاغ را 10 روز بعد از فرصتی که من داشتم جهت اعتراض به من تحویل میدهد. در حال حاضر هم شریک متمولم ملک مورد نظر مشاعی را که تنها ممر معاش من است در خواست مزایده داده و قاضی هم بی توجه به درد و رنجی که من زن تنها که هیچ اندوخته ای ندارم تا پایان دوره ی مزایده دوام بیاورم به طرز ظالمانه ای تحت فشار قرار داده, نه هزینه درمان بیماریم را دارم نه خرید مایحتاج زندگیم را, او سواره است و من پیاده, او وکیل و خدم و حشم دارد و من هیچ,, این چه حکم تاعدلانه ایست!! چطور میتوانم جلوی این روند نا برابر را بگیرم که خدای نا خواسته دست به گناهی نزنم که در برابر خدای خودم شرمسار نشوم. چه باید بکنم؟ شریک ظالم اینجانب پس از صدور رای قاضی بی اطلاع که سریع هم حکم صادر کرده دیگر به کل مرا زیر پا له کرده, خدایی نمیدانم این قانون ناعدالانه و زجرآور را تحمل کنم, آیا میتوانید مرا راهنمایی بفرمایید؟ سپاس

 11. سلام وقتتون بخیر در مزائده شهرداری شهرکت نموده ایم ولی متاسفانه مبلبغ 5 درصد سپرده را در فیشهای بانکی به حساب صندوق بازنشستگی شهرداری محل مزایده واریز شده که کمسیون ابطال مزایده میکند میگویند چون شما مبلغ سپرده را به حساب سپرده واریز ننموده اید چه راهکاری را پیشنهاد مینمایید ؟؟؟؟؟؟؟؟

 12. علی
  باسلام..بنده دریک مزایده بوفه پارک شهرداری شرکت کرده وبرنده اعلام شدم ولی متاسفانه به بهانه های مختلف ازتحویل مکان موردنظرامتناع کردند وباگذشت سه ماه تابستان( دقیقا روزهای کاری) الان میخوان تحویل بدن .. که من دیگه نمیخوام ..ایا به لحاظ قانونی میتوانند سپرده منو ضبط کنند؟؟

 13. سلام و عرض تشکر از سایت گروه.پس از برگزاری مزایده نوبت اول ونبودن خریدار، درخواست برگزاری مزایده نوبت دوم ازمدیر اجرای احکام نمودم وایشان گفت در مزایده اول به وثیقه سپار مزایده ابلاغ نشده و پس از برگزاری نوبت دوم و متقاصی بودن خریدار و گذشت 30 روز از تاریخ مزایده دوم وثیقه سپار درخواست ابطال مزایده را نموده را بدلیل انکه در مزایده اول به ایشان ابلاغ نشده در حالیکه در مزایده دوم به ایشان ابلاغ شده.ایا این درخواست به جا و قانونی است یا خیر؟و اگر به جا است عمل مدیر اجرای احکام در برگزاری مزایده دوم خطا بوده و میتوان مزایده دوم را به جای مزایده اول تلقی نمود؟

 14. سلام
  من در مزایده اجرای ثبت و اسناد یک واحد آپارتمان برنده شدم و سند اجرائی نیز به نام بنده انتقال یافته است حال صاحب ملک با ادعای اینکه بانک از او بیشتر از مصوبه بانک مرکزی سود گرفته است در خواست ابطال سند و مزایده رو نموده است آیا او میتواند به این دلیل مزایده و سند را ابطال نماید؟

  1. سلام اختلاف در میزان مبلغ بین طلبکار و بدهکار ربطی به اصل مزایده ندارد در مزایده مبلغ پایه کارشناسی ملاک است اگر مامور اجرا قواعد و تشریفات امره مزایده را رعایت و کمتراز مبلغ پایه نفروخته باشد مزایده باطل نمی شود

 15. باسلام بنده در مزایده ملکی در اجرای احکام مدنی شرکت کردم و در آگهی مزایده درج شده که پارکینگ دارد ولی بعد ازبرنده شدن فهمیدم که ملک پارکینگ ندارد و ملک وکالتی هست و مدرکی تو شهرداری نداره درخواست ابطال دادم و قاضی پرونده 2بار ابلاغ فرستاد تا مدرکی دارند برای پارکینگ ارائه بدهند ولی نیامدن حال 2 روز بیشتر مهلت پرداخت ندارم و قاضی رفته مسافرت و هیچ تصمیمی نگرفته حال باید چیکار کنم؟

  1. سلام معمولا عرف ورویه این است که در غیاب ریس شعبه دادرس علی البدل می گزارند با این وجود کتبا می توان از ریس مجتمع تقاضا کرد یا دادخواست تکمیلی جهت جلوگیری از ضرر محتمل مبنی بر امتناع برنده مزایده از پرداخت ثمن نمودیا دادخواست فسخ به دلیل خیار تبعض صفقه داد با شرح مندرج در سوال حق فسخ و امتناع از قبول مزایده دارید

 16. با سلام آیا در مزایده اجاره های دولتی مزایده میتواند با یک شرکت کننده برگزار شود یا باید مرحله دوم برگزار شود

 17. سلام، من برای سهم ارثم شکایت کردم و اموال پدرم به مزایده رفت حالا برادرم میخواد سهم منو بخره ۲ هفته دیگه مزایده برگزار میشه ایا میتونم رضایت بدم تا ملک از مزایده در بیاد؟

 18. سلام.ما شش نفر صاحب ساختمانی هستیم. که هر یک از ما یک دانگ سهم دارد.سه نفر از شرگا رفته و تقاضای مزایده فروش داده.ودادگاه گفته چون قابل افراز نیست.بادر خواست آنها موافقت کرد ه.امکان ابطال مزایده وجود دارد؟

 19. ما شش تا شریکیم که یه ساختمان داریم و هر کدام مالک یه دانگ از آن هستیم.تازکی سه نفر از شرکا ساختمان رو گذاشتند مزایده.چون افراز نشد. دادگاه رای به مزایده گذاشت.ولی ما سه شریک دیگه نمیخواهیم اونجا رو بفروشیم.چکار کنیم که مزایده ابطال بشه؟

 20. سلام بسیار عالی و مفید بود سوالی دارم طبق ماده 140 اچرای احکام شریک مال دو دانگ خودش در جلسه مزایده به فروش رسانیده حالا اصل مزایده را باطل کردند مالک دو وانگ هم از انتقال امتناع دارند علیرغم انکه پول دو دانگ را گرفته و ذیل صورتجلسه مزایده را امضا کرده ایا نسبت به سهم شریک که محکوم به نبوده هم باطل است

 21. سلام فروش در جلسه مزایده سهم سایر شرکا طبق ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی بنا بر تقاضای خودشان استثنایی است براصل مزایده و تابع قواعد و قانون مدنی عقد بیع است وارادی و اختیاری به فروش رفته در صورتی که مزایده امره و اجباری و الزامی است بنا براین با ابطال مزایده سهم شریکی که پیشناد فروش داده و فروخته باطل نمی شود

 22. سلام
  ملکی خریدم که در رهن بانک بود بعد از پرداخت‌کل مبلغ مبایع نامه به بانک و فک رهن فروشنده به‌من وکالت داد کارها ی انتقال رو انجام بدهم
  بعد از کارهای دارای ی و شهرداری و ثبت برگشتم دفترخانه گفتند ملک بعد تاریخ خرید شما حکم بازداشت دارد به علت بدهکاری فروشنده به شخص ثالث و آلان نیز به مزایده
  گذاشته‌اند
  تکلیف من در این میان چیست؟

 23. با سلام پس از یکسال و دو ماه درگیری در پرونده مزایده یک ملک که دو بار در مزایده رفته و در روزنامه م زده شده بود در نهایت حکم تجدید نطر به علت داشتن مبایعه نامه فرد ثالث ،رای به نفع نفر سوم که دارای مبایعه نامه بوده داده است الان تکلیف فرد شرکت کننده در مزایده که مبلغ 550میلیون را یکسال و اندی پیش به دادگاه پرداخته چیست؟خسارت یاسودی تعلق میپذیرد؟

 24. سلام. شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان مزایده ای را اجرا کرد و دوم شدم.مزایده گر بدلیل آنکه نفر اول قیمت پیشنهادی را با گذاشتن یک صفر بیشتر ( یعنی ۱۰ برابر بیشتر) اعلام کرده و سپس انصراف داده بود مزایده را ابطال کرد. دلیل عنوان شده قانونی بود که اگر نفر اول پیشنهاد قیمتش غیر متعارف باشد و با نفر دوم اختلاف زیادی داشته باشد مزایده باطل است.
  ۱ این قانون وجود دارد؟
  ۲ میتوانم شکایت کنم؟
  ۳ به کجا مراجعه کنم؟

 25. سلام
  یه زمین بیع شرط متعلق به پدر بزرگ داشتیم مربوط به سال ۳۴
  بعد در سال ۵۲ دایی من با طلبکار صلح نامه امضا میکنه و حقوق طلبکار رو با پرداخت مبلغ بیع شرط به خودش منتقل میکنه
  چند سال بعد دایی من فوت میکنه و ورثه ایشان بدون اطلاع بقیه وراث پدربزرگ، حراج برگزار و ملک را خودشان در حراج می‌خرند.
  آیا امکان ابطال حراج وجود داره؟
  با توجه به اینکه وراث دایی من هم طلبکار عمده هستند و هم بدهکار جزئ
  ممنون از وقتی که میگزارید

 26. بنده مالک سه دانگ وشریک هم سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی هست
  درمزایده شرکت کردیم فقط ما دونفر بودیم وبنده برنده شدم
  من بدلیل مالکیت سه دانگ نصف سپرده ۱۰ درصد شرکت
  در مزایده قیمت پایه شش دانگ شش دانگ را از طریق شناسه پرداخت اخذشده از اجرای احکام پرداخت نمودم شریک اعتراض کرده آیا اعتراضش مورد قبول است اگر مزایده ابطال شود چه اتفاقی می افتد

 27. سلام من برای مهریه اقدام کردم یک مغازه با ارزش یک میلیارد توقیف و به مزایده گذاشته شد و مبلغ مزاید ۹۰ میلیون خودم واریز کردم و برنده مزایده شدم . ولی بعد ها برام مشکلاتی پیش اومد تو شهر داری و از طرف همسرم اذیت شدنو و بقیه مبلغ ها و …. حالا میخوام از مزایده انصراف بدم اما نمیدونم چجوری اقدام کنم و مبلغ خسارت انصراف مزایده من چقدرمیشه ؟لطفا راهنمایم کنید نمیدونم چیکار کنم .اون ۹۰ رو پول با بهر بود روش پول میاد هر روز بدبخت شدم 😭😭😭

 28. سلام. نیاز مبرم به پاسخ این سوال دارم . لطفا راهنمایی بفرمائید

  در مزایده های اماکن انتفاعی شهرداری ها که به صورت اجاره ی سالانه واگذار میشه آیا حضور نماینده دادسرا الزامیه؟
  چطور میشه با توجه به این بند قانونی اعتراض کرد؟

  خواهشا راهنمایی بفرمائید

  تشکر

 29. سلام وخسته نباشید.یه ملک مشاع مورثی داشتیم رفته مزایده ودرمزایده دونفرشرکت کردن برنده ی مزاید۱میلیاردبیشترازقیمت پایه پیشنهادداده وبرنده شده.واان به شک افتادکا می ارزه خونه.یاماتبانی کردیم شخص دیگه ای روبرای بالابردن روزمزایده اوردیم یانه؟یک هفته ام اززمان اعتراض دادگاه گذشته.میتونه مزایده روابطال کنه‌.یامیتونه انصراف بده.ممنون

 30. خسته نباشی۱۶ با رج۳ مزایده‌ای داشتیم که من جز وراث و بنده را خوانده بودم در آن به خاطر اینکه بنده نتونستم از قبل ازشروع مزایده ده درصد کل پرداخت کنم
  نقدا از شرکت بنده جلوگیری کردن و فروختن ایااختیار داشتن که مانع شرکت در مزایده و اخرید به خاطر درصد پرداخت اول مزایده بصورت نقد باشن

 31. با سلام
  حدود ده سال پیش در مزایده یک سازمان عمرانی دولتی چند پلاک زمین در یک شهرک ویلایی به نام یک فرد حقیقی می‌گردد. در طول یک دهه زمین های بایر موصوف ویلایی سازی شده‌و برخی سند تک برگ گرفته و گاه چند مالک عوض کرده اند. اکنون به بهانه عدم رعایت شرایط مزایدۀ ده سال پیش، اجازه خرید و فروش املاک را از مالکین سلب نموده اند و سازمان بازرسی کل کشور را عامل توقف صدور سند جدید و خرید و فروش معرفی می کنند و البته بدون نشان دادن مکاتبه ای. آیا چنین چیزی قانونی است ؟ به کجا باید شکایت نمود؟

 32. سلام یه وام ۱۵ تومنی ۱۰ سال پیش گرفتیم یه مقدار تا الان دادیم ولی چند سال معوقه داره الان بانک مطخواد بزاره مزایده راهی براش هست حتی ما میگیم پرداخت میکنیم ولی میگه نمیشه باید بزاریم مزایده

 33. سلام
  شخصی که از ما کلاهبرداری کرده بود رو با کلی دوندگی جلب کردیم و زندان کردیم ولی بعد از مدتی ضمانت یک ملک مسکونی دو طبقه رو گذاشت و از زندان فرار کرد ضمانت رو به مزایده گذاشتیم کاملا قانونی و بعد از ۴ مرتبه فراخوان مزایده به فروش رفت الان که پول به حساب خزانه واریز شده صاحب ملک مدعی شده که طبقه دوم خانه رو سال ۸۴ فروخته بصورت قولنامه ای الان درخواست ابطال زده آیا می‌تونه مزایده رو با این ادعا باطل کنه؟

 34. سلام تو یه مزایده شرکت کردیم برای خرید بیل مکانیکی.عدد مزایده را به جای ۱۰ میلیارد ۱۰ هزار میلیارد زدیم به اشتباه یک صفر اضافه.حالا برنده شدیم.آیا میتونیم مشکلمونو با صحبت حل کنیم.مبلغ ضمانتنامه یک میلیارد تومانه.رقم ما خیلی پرته.
  ممنون

 35. سلام دو دانگ از ملکی را در مزایده خریدم که فروشنده از مالک قبلی به صورت صلح خیاری با حق رجوع به عین و منافع مادام العمر، گرفته بود که در پایان صلح نامه اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش از دو طرف به عمل آمده بود. با توجه به صلح خیاری ملک به مزایده گذاشته شده بود و بنده آن را خریداری کردم. مصالح چندین بار اعتراض ثالث داده بود ولی رد استماع گرفت و بعد از خریداری سند قطعی به نام بنده صادر شد. بعد از شش سال ثبت کل استان به ثبت شهرستان دستور داد تا رجوع این خانم را پذیرفته و سند بنده را باطل اعلام کردند. آیا بعد از شش سال بدون ابطال احکام صادره از دادگاه سند را باطل کرد و حالا بعد از فوت مصالح وراث بتوانند دو دانگ را بین خود تقسیم کنند و سند دریافت کنند؟

 36. سلام همسر من مهریه رو در اداره اجرای احکام ثبت اسناد اجرا گذاشته و خودرو بنده رو توقیف و الان اگهی مزایده رو منتشر کردن در متن اگهی مزایده شماره موتور اشتباه هست و برای خودرو من نیست. میتونم به استناد به این اشتباه و با ارائه برگ سبز خودرو درخواست ابطال مزایده رو بدم؟
  با تشکر

 37. مزایده ملکی حدود 6 سال گذشته مدارک تقلب در مزایده تازه پیدا شده آیا می شه بعد از این مدت اقدام کرد؟

 38. سلام وقت بخیر بنده در مزایده اجرای احکام مدنی یک برگ واگذاری از تعاونی شهرداری خریداری کردم که قبل از یکماه تا تکمیل وجه مزایده به حساب دادگاه متوجه شدم که زمینی که در برگه واگذاری قید شده از مجموعه زمین‌های دولت هست و در تصرف تعاونی نیست و متعلق به مسکن و شهرسازی می‌باشد حالا می‌خواستم که درخواست ابطال مزایده را بدهم شرایط ابطال مزایده با شرح فوق چگونه است و چه مراحلی دارد با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا