شرایط پرداخت نکردن مهریه و نحوه ی ارسال اظهار نامه از سوی زن به شوهر

 • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
 • ۱ سال پیش
 • ۱۱۱
شرایط پرداخت نکردن مهریه

شرایط پرداخت نکردن مهریه چیست؟ تمامی مردان به دنبال شرایط پرداخت نکردن مهریه هستند. مهریه یک بدهی است که با نظر دادگاه به جای پرداخت یکباره به شکل قسطی دریافت می‌شود و این مساله هیچ تاثیر خاصی در ماهیت آن ندارد.

برخی مردان تصور می‌کنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه می‌توانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه کرد که در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه از حالت اقساط به حالت «حال» درمی‌آید و اصطلاحا این دین «حال» می‌شود و با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تا تمامی‌ آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد.

برخی تصورات غلط دیگر هم درباره مهریه وجود دارد که معمولا در زندان به مردان القا می‌شود. یکی از این تصورات این است که مرد می‌تواند چند قسط از مهریه را در اجرای احکام دادگاه بپردازد و پس از آن می‌تواند با هدف اذیت و آزار زن اقساط دیگر را در دادگاه‌های شهرهای دیگر بپردازد. آموزش غلط دیگر دوران زندان هم این است که مرد می‌تواند سکه‌های تقلبی را به جای سکه واقعی به همسرش بپرازد یا این‌که دو قسط را بدهد و بعد یک قسط را ندهد.

در پاسخ به چنین نکاتی باید بگوییم مهریه تنها در شعبه‌ای از اجرای احکام قابل پرداخت است که در آن پرونده تشکیل شده باشد و اساسا هیچ کدام از دادگاه‌های خانواده دیگر در سراسر کشور اقساط مهریه را از مرد دریافت نمی‌کنند مگر آن‌که پرونده‌ای در آن شهر تشکیل شده باشد. این مساله هم تنها در شرایطی رخ می‌دهد که محل زندگی یا کار مرد به شهری دیگر منتقل شود و او بتواند این تغییر جغرافیایی را با دلایل کافی به دادگاه اثبات کند.

خداحافظی با دادگاه و شرایط پرداخت نکردن مهریه

شرایط پرداخت نکردن مهریه

با آغاز پرداخت مهریه دیگر زن و مرد کاری با دادگاه صادرکننده حکم ندارند و تنها محل مراجعه آنها اجرای احکام است. حجم فعالیت‌هایی که در اجرای احکام انجام می‌شود، به نسبت شعبه‌های عادی دادگاه بیشتر و متراکم‌ تر است و به دلیل این‌که در این بخش قرار است حق و حقوقی زنده شود، گاه میان مراجعه‌کنندگان و کارمندان این بخش درگیری‌های لفظی و فیزیکی رخ می‌دهد.

اجرای احکام «واسطه»‌ای میان همسران است تا از این طریق ارتباط‌های مالی آنها بدون خون و خونریزی! انجام شود. تصور کنید مردی که می‌خواهد مهریه همسرش را بدهد، هر ماه قرار باشد او را ببیند. مطمئنا افزایش و کاهش قیمت سکه و نیز مسائل گذشته و چیزهای جزیی هر بار اعصاب او را خرد می‌کند و ممکن است در یکی از همین پرداخت‌ها، او یک دست کتک هم تقدیم همسرش کند! یا این‌که زنی مهریه‌ اش را بگیرد و بعد منکر دریافت آن شود و بگوید شرایط پرداخت نکردن مهریه فراهم بود و نداد!

نحوه وصول مهریه

 • ارسال اظهار نامه از سوی زن به شوهر
 • از طریق اجرای ثبت
 • از طریق دادگاه ها

اظهارنامه نوعی اوراق چاپی موجود در دادگستری است که دارای دو ستون خواهان و خوانده می باشد. خواهان (زوجه) ، اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد وآن را  برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه می فرستد .در ردیف خوانده، اظهارات زوج نیز ثبت می شود . در این هنگام زوجه همنچنان باید تمکین کند ، چرا که در   غیر این صورت ناشزه محسوب می شود و نفقه به او تعلق نمی گیرد .

شرایط پرداخت نکردن مهریه

 اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت  اما از پرداخت آن خودداری کرد و گفت شرایط پرداخت نکردن مهریه فراهم است ، زوجه مهریه خود را به اجرا می گذارد .چنانچه ظرف مدت ده روز مالی، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوراً نسبت به توقیف آنها اقدام می شود، اگردارایی زوج فقط  حقوق او باشد ،( اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد)تا یک چهارم  آن ماهانه به زوجه تعلق می گیرد،تا زمانی که مهریه کاملاً پرداخت شود  و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی تواند از کشور خارج شود اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه  اموال او را می فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می شود.

اما اگر مرد توانایی مالی نداشت ،زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه بدهد و شرایط پرداخت نکردن مهریه را ایجاد کند . دادگاه به دادخواست او  رسیدگی   می کند در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد ، دادگاه حکم به پرداخت مهریه  می دهد .در این صورت  مرد موظف می شود از زمان تعیین شده توسط دادگاه ، مهریه همسرش را  بپردازد. اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود، مرد آن مال را می فروشد یا جابه جا می کند، از دادگاه می خواهد قرار تأمین خواسته صادر کند ، با این درخواست قرار تأمین صادر می شود و مال  تا صدور حکم دادگاه، توقیف می شود . از این مال تأمین شده می توان ، مهریه را برداشت  در غیر این صورت ، شرایط پرداخت نکردن مهریه ، ضمانت اجرایی دارد.

این مطلب را از دست ندهید:  ازدواج کودکان : نگاه حقوقی به این مسئله و بررسی نکات قابل توجه در این زمینه

بنابراین بهتر است مهریه  متناسب با توانایی های مالی زوج باشدو در زمانی که زن و شوهر در اوج صفا و صمیمیت قرار دارند ،مهریه پرداخت شود. زوجین می توانند  از آغاز زندگی قرار بگذارند، ماهانه، بخشی از مهریه پرداخت شود .این کار می تواند از لحاظ عاطفی در زندگی آنان مؤثر باشد .

اگر مرد مازاد بر مستثنیات دین (ابزار کار یا ماشینی که مرد با آن کار می کند جزو مستثنیات دین است)، دارای تمکین مالی باشد، وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یا مراجعه به دفتر خانه سهل الوصول تر است .

مهلت تجدید نظر خواهی بیست روز است . زوجین ظرف این مدت می توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند. بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد، زوجه، ماده ۲ قانون نحوه اجرای حکومت مالی را اعمال می کند،یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند ،به زندان می رود ، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهریه می دهد.

شرایط پرداخت نکردن مهریه

از یک طرف مطالبه مهریه چه بیشتر از یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن؛ به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱ اسفندماه ۱۳۹۱، و چه کمتر از این میزان؛ به موجب ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳، منوط به اثبات توانایی مالی زوج توسط زوجه است و از طرف دیگر با اصل قراردادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، نتیجتاً حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده ۳ این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به «هر میزان از مهریه» منتفی شده است و صرفاً برای «مهریه کمتر از میزان یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن» نسبت به تقسیط پرداخت مهریه با لحاظ توانایی مالی زوج اقدام می شود. این در حالی است که نسبت به «بیشتر از این میزان مقرر» در صورت ناتوانی زوجه در معرفی اموال زوج، حتی همین تقسیط در پرداخت نیز امکان پذیر نیست.

بدین ترتیب با لحاظ عدم استطاعت مالی زوج در شرایط پرداخت نکردن مهریه در غالب موارد و توجه به این سیر تغییرات قانونی منجر به تضعیف امکان وصول مهریه، به عنوان تعدیل کننده حقوق زوجه در برابر حقوق زوج، از یک طرف و بلاتغییر ماندن سایر عناوین تقویت کننده حقوق زوج در برابر حقوق زوجه از طرف دیگر؛ بی شک در حال حاضر حقوق خانوادگی زوج بسیار مؤثرتر از حقوق قانونی زوجه است؛ بنابراین برای جلوگیری از ایجاد اولین سوءتفاهمات زندگی مشترک ناشی از چانه زنی های بی فایده برای تعیین مهریه بلاوصول و برای تقویت تعدیل حقوق زوج و زوجه در روابط خانوادگی با همدیگر پیشنهاد می شود که؛

 زوجه با گذشت معنادار از تعیین میزان زیاد این مهریه تضعیف شده در امکان وصول، شرط ازدواج خود را گذشت زوج از حقوق خانوادگی مقرر برای او منطبق با موارد ذیل قرار دهد:

 • اعطای وکالت بلاعزل به زوجه در جاری ساختن صیغه طلاق از جانب زوج
 • اعطای حق حضانت فرزندان به زوجه پس از طلاق
 • شرط تقسیم مساوی اموال میان زوج و زوجه بدون توجه به نوع طلاق
 • اعطای وکالت بلاعزل به زوجه در صدور جواز خروج از کشور خود از جانب زوج
 • اعطای اختیار به زوجه در تعیین مکان تشکیل زندگی مشترک
 • اعطای اختیار به زوجه در تشخیص سطح ادامه تحصیل
 • اعطای اختیار به زوجه در انتخاب نوع شغل خود
 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

یاسا همان قانون است.

۱۱۱ نظرات در حال حاضر

 1. عامل سرنگونی یک زندگی فقط مهریست .باکوچکترین مشکل زنها مهرشونو اجرا میزارن .خدایی این قانون اجرت المثل چیه .مگه مرد کار نمیکنه .پس این جوری باشه اون زنهایی که تو روستا کارمیکنن چی میشه .زن من به خاطر مهریه بچه ۵ساله خودشو ول کرده اخه بچه میخواد چکار سکه گران شده میگیره .برای خودش پادشاهی زندگی میکنه .الان دوساله حاضربه دیدن بچه شم نیست .ما این وسط نابود میشیم .به خاطر قانون شما مردمو انداختین جون هم .کی قدیما این همه طلاق بود

  • شما اگر مرد بودی نمیذاشتی کار به اینجا برسه! چرا زنت قبل اینکه بچه دار بشه مهریش رو اجرا نذاشت …. شما زندگی رو نتونستید خوب اداره کنید که خانومتون به این راه رفته! هیچ زنی دوست نداره زندگیش خراب بشه این مردا هستن که باعث میشن کاسه صبر خانوم لبریز بشه

   • ماهیت و اساس مهریه در سنت و دین ، مهر خانوادگی بوده .خدا لعنت کنه اون قانون گذاری رو که عواطف و پایبندی به زندگی رو با پول و گرو کشی و بردگی مرد با شعار حقوق زن معیار می کنه .
    در این مورد مردها یا باید ازدواج نکنند یا باید از زندگی فرار کنند یا باید از مهریه و اجرت المثل و بردگی و… فرار کنند یا باید به جای ازدواج تو خیابون دنبال ناموس مردم برن . باید ها و نباید ها با تصمیمات غلط و قوانین نسنجیده و اثر شلاقی اون روی جامعه منعکس می شه . حالا خانم ها شعار حقوق زن رو بدید و دنبال تور انداختن مردها باشید ببینم جامعه به کجا می ره
    شما خانم های ایرانی باید فقط شوهر همون قانون گذاران بشید ببینم حق و حقوقتون واقعاً اینه و بهتون می دن.
    ماهیت و رفتار ۹۹ درصد خانم ها بعد از عقد عوض می شه بعد با زور مهریه ، مردشون رو برده خودشون می کنند.
    خانم ها دوست دارن وکیل خانواده بشن و مردها رو بچزونن . مردهای قانونگذارم خودشیرینی می کنند برای خانم ها و حقوق زن. متاسفم برای جامعم. برای بزه کاری هاش برای انحرافاتش . برای زنانی که شاعل اند و مردشون رو تکریم نمی کنندو می چزونند برای ۹۹ درصد مردان بیکار و مسافرکش و پیک موتوری با تحصیلات عالیه ، برای دخترانی که شاغلند و برنامه شون عمل دماغ و تعویض گوشی موبایل و خرید پراید و ۲۰۶ و…است و متاسفم برای مردان و دغدغه های خرج خونه و ازدواج و… تامین و راضی نگه داشتن زن و فرزند و فشار و خفقان و مهریه و …

    متاسفم برای هممون

    • آقای محترم نه همه م دا مظلومن نه همه زنها ظالم. من بیست سال با کسی که ازش متنفر بودم به خاط بچم زندگی کردم. هزینه خودمو بچم هم باید به زور التماس اونم نصفه و نیمه ازش میگرفتم بچم ۱۲سالش شد رفتم سرکاری که برادرم برام جور کرد. که دیگه حتی خرج خودمو بچم هم باید تمام و کمال خودم میدادم الان تقاضای طلاق کردم. بچم هم پیش خودمه توی یه سوییت زندگی میکنیم. ولی اون اقا به گفته شما مظلوم خونه مال خودشه ماشین زیر پاشه. هرروز هم خرج یه دوست دختر خودشو میده. معتاد هم هست. کارمند هم هست. حالا شما بگو کی ظالمه؟ کی مظلوم!

    • افرین دقیقاااا

   • شما ثابت کن خانمی و زنانگی و همسرت رو دوست داری نمی خواد برای دیگران یک طرفه قضاوت کنی و نسخه بپیچی و مردونگی شون رو تست کنی

    • زن من بدون اجازه رفته سرکار . همه چی در اختیارش گداشتم .خونه پدرشه و نمیاد زندگی کنه ۸ ماهه الان خودش به من میگه طلاق توافقی میگیرم ولی هیچ کاری انجام نمیده تکلیف چیه

   • همتون برین زیر گل بدبختای پول پرست

   • قانون مهریه باید اصلاح بشه چه دلیلی داره مرد پول یامفت به یه زن بده .میگن مهریه هدیه مرد به زن هستش خب هدیه که زورکی نمیشه .یقین دارم با وضع موجود که هیشکی حاضرنیست با این دخترای متوقع ازدواج بکنه خودشون حاضر میشن با مهریه های خیلی کم شوهر کنن.

   • خانم محترم کجای دنیا اینطوری ازدواج میکنن؟ زن همیشه بواسطه این قانون برنده است!من یک وکیل هستم ٬یاد گرفتم که هیچ وقت وکیل یک مرد نباشم چون تو این وضعیت زوج بازنده است

   • درود به شما عزیز

   • زنا موجوداتی مفت خور هستند. مرد باید خرجشونو بده. وقتی هم عشقشون نکشید مهریه رو اجرا می گذارند

   • بهتره اظهار نظر نکنی ضعیفه

   • وقتی زن ابزاری داره ب نان مهریه تا تقی به توقی می خوره می که مهرم می ذارم اجرا و پدرت در میارم مهریه باعث شده اکثریت زن ها افسار گسیخته بشن خودم شخصا ب زنم روزانه علاوه بر خرج خانه ی مبلغی بهش می دادم ولی آخرش برگشت گفت تو خرج خونه نمی دادی واقعا متاسفم واسه این قشر بی معز

   • پول چشم و گوش زنها رو بسته.امروزی ها در قیاس با دیروزی هابخدا زن نیستند.زن از خونه پدرمادرش بدون اینکه چیزی از شوهر داری یاد بگیره اومده خونه شوهر به هوای پول و خوشی ولی این خبرها نیست

   • زنی که مردونه حرف بزنه و ظرافت زنونه نداشته باشه باید یا بمونه خونه باباش یا بره هم جنس گرا بشه

   • خانم محترم چرا شما الکی قضاوت میکنید. به نظر بنده این مردها هستند همیشه دارند ضربه میخورند. تنها مشکلی که مرد دارد در زمان عقد به دلیل دوست داشتن زن و احترام به خانواده همسرش مهریه ای که تعیین میکنند را قبول می نماید. خانم ها نباید بچه و همسر خویش را رها کنند و باید در زندگی صبر پیشه کنند/.

   • متاسفانه سادیسم مهریه امروزه باعث شده خانمها با کوچکترین اعتراضی از سوی شوهران خود اقدام ب شکایت میکنند ، زنیکه بچه خود رو ول کنه بره اون پست ترین موجود دنیاست، اصلا هم اینطوری نیست ک فقط اقایون مقصرند ،در خیلی از موارد ، و عمدا و جهت خوشگذرانی خانمها اقدام ب این کار میکنند ، واقعا زن امروزی مفتی نمی ارزه.

  • من مهریه خودمم ۲۵ ملیون پوله خانواده همسرم و خودش تقی به توقی میخوره میگن طلاق خودمم ۲۴ساله یه جوان امروزیم که مهریه رو ملاک ازدواج نمیدونستم ولی متاسفانه مهریه کم من باعث شد از من سواستفاده کنن

  • من با همسرم بدون مهریه ازدواج کردم چون معتقدم اگر مرد بخواد پایبند باشه بهتره با روح و جانش باشه نه روز پول. دو ساله که با تمام سختیها و بیکاریهای همسرم و هزینه های بالا،بخصوص اینکه من بیماری دارم عشقمون رو نگه داشتیم.که کارش جور شد مطمئن بودم درست میشه. اما حق میدم به بیشتر مردهای ایرانی واقعا شرایط اقتصادی و کار و مهریه منصفانه نیست. و متاسفانه با اینکه یه خانوم هستم اقرار میکنم که اکثر بانوان ایرانی راه و رسم محبت و زنانگی نمیدونن و نمیخوان بدونن و فقط توقع دارن اما بابت توقعاتشون تعهد و وظیفه شناسی ندارن. خانوما بخودتون بیاین لطفا و آقایون لطفا مهربون باشید هر چند میدونم خیلی هاتون نامهربونیتون توی این شرایط بی دلیل نیست. به امید جامعه ای سالم تر با تغییر از خودمون.

   • درود بشما بانوی با اصل و نسب

   • احسن به دیدگاه و طرز فکر خانم عاطفه، امیدوارم همیشه در زندگیت موفق و پیروز و خوشبخت باشید/.

   • این نشان از اصل و نصب شما دارد ، ب جرات میتونم بگم ک حتا ۲ در صد خانما مثل شما فکر نمیکنند ، مرد حمال زن افریده نشده است ، اگه بحث تمدن و فرهنگ باشه ،اروپاییها خیلی از ماها سرترند ،ولی زنها پا ب پای مردها کار میکنند، و هیچ مشکلی هم ندارند، فقط تو کشور اسلامی ایران است ک این موضوع مهریه جامعه رو ب فساد و فحشا کشانده ، زنیکه دو کلاس مکتبخونه هم نرفته ۸۰۰ تا سکه مهریه تعیین میکنند ،این خرید و فروش بحساب میاد ،ن ازدواج

   • احسنت بسیار فهمیده هستید شما.من اگر زنی مثل شما داشتم روی چشمام میزاشتمش

  • دقیقا درسته

 2. سلام من هنوز ازدواج نکردم و بیست و هفت سالمه.اما احساس میکنم اگه مصوبه ای در مورد افرادی که هیچ گونه توانایی مالی در پرداخت مهریه ندارند و با توجه به امار بیکاری در کشور مهریه اینگونه افراد بخشیده میشد اینگونه عدالت برقرار میشد.مردی که توانیی پرداخت مهریه ندارد هیچ گناهی نکرده که ازدواج کرده .ای کاش خدایی وجود داشت.واسه خودم متاسفم که هیچ خدایی در این دنیا وجود ندارد که عدالت برقرار شود.لعنت به این قانون و دین

  • سلام
   مهریه بصورت پیش فرض عندالمطالبه نوشته میشه
   مگر داماد اعلام کند عندالا ستطاعیه بنویسن
   و در اینصورت کارش آسان میشود هم شرعی و هم قانونی
   مهریه عندالاستطاعیه را در گوگل سرچ کنید

 3. کلا به نظر من که خودم یک زنم مهریه شده اسباب کاسبی برادخترها‌.
  من زنی که رفته زیر یک سقف با همسرش و بچه داره رانمیگم .منظورم دختره که توعقده حق مهریه باید ازش سلب بشه مگراینکه با شوهرش برا زیر یک سقف وزندگی کنه تمکین کنه.
  زنی که تمکین نمیکنه؟ مهریه هم نباید بگیره.
  مگراینکه ثابت بشه شوهر معتاد یا…..

  • دمت گرم خانوم گل گفتی

  • درود برشما

  • افرین من کسی رو میشناسم که ن تمکین میکنه تازه توروی شوهرش میگه من عاشق کس دیگه ام و مهریه میخواد نامردی از این بالاتر

  • اصل مهریه یعنی ضمانت حسن انجام ازدواج و زندگی. ضمانت پایبندی مرد به زندگی و اینکه فردای روز زن رو رها نکنه. قانون باید اصلاح بشه و زن باید اول عدم صلاحیت شوهرش رو برای ادامه زندگی ثابت کنه بعد ادعای مهریه کنه. خیالتون راحت باشه اینجوری ۸۰ درصد گرفتاریا رفع میشه.

  • کاملا جواب کوتاه و دقیقی بود.خیلی عالی.اینجور قوانین باعث شده دخترها بجای یادگیری زندگی فکر تیغ زنی شوهر باشن اما با اینحور پولها خوش نخواهند شد.خواهر زنم که از خانواده فقیری هستن تازه نامزد کرده چندین مجلس شنیدم زمزمه گرون شدن سکه و مطالبه شو تو جمع مطرح کرده..

  • جالبه حرف همش از گرفتنِ مهریه س‌… هیچکی اونجای قانون بی خودِ مارو نمیبینه که اگر زن نتونه زندگی سخت رو تحمل کنه باید از همه ی حق و حقوقش بگذره تا بتونه طلاق بگیره! یعنی در کشورهای اروپایی که زن هروقت نخواد زندگی کنه نصف اموال مرد رو میگیره ؛ طلاق هم میگیره اشکالی نیست! فقط زن های ایرانی هستند که یه چیزی به نام مهریه دارن که اونم گرفتنش مصیبتِ براشون!

  • بهترین قانون همینه که گفتی اما کو قانون گذار

  • بله شما این طرف ماجرا رو میبینی ولی اینکه زنها حق طلاق ندارن مثل مرد که هر وقت دلش خواست میره طلاق میگیره ولی خانم ها تو بدترین شرایط باید تحمل کنن و بسوزن و بسازن اگه همین مهریه هم نبود که باید میرفتن میمردن.

   • اینطور نیست که مرد هر وقت خواست بره طلاق بگیره… با این شرایط و تصوری که شما داری ما جامعه مرفه و مردانی بسیار ثروتمند داریم!!!!

   • همونطور که زنها حق انتخاب دارن شب خواستگاری
    حق طلاق هم باید با آقایون باشه چون اگر حق طلاق هم میدادن به خانمها پس حق آقایون چی میشد ؟
    بعضی از خانمها هم حق انتخاب میخوان هم حق طلاق . هم مهریه . نفقه . اجرت المثل . پول تو جیبی . خرجی ‌. خونه . ماشین . حالا بماند پول آرایشگاه و لباس و تفریح و ………. آخرشم با یه مشاجره لفظی ساده میزنن زیر همه چیز و میرن شکایت میکنن و دادخواست طلاق میدن
    متاسفم برای کسایی که این قوانین رو تو مجلس وضع میکنن و باعث بدبختی جوونا میشن

  • مگه دختر عابروش از سر راه اورده تا هر پسری بیاد باش عقد کنه بعد دمش بزاره رو کولش بره ؟؟؟؟

   • مهندس عابرو نه ابرو،بعدشم ابرو چیه وقتی الان مطلقه ها بر عکس قدیم خیلی هم راحت میتونن برن ازدواج کنن

  • خب اونم کل مهریه بهش نمیرسه نصف بهش میرسه

  • عالی بود

 4. سلام من بازنم خوش بودم امابچه دارنمیشم یکبارهم اقدام به اهدای جنین کردیم ولی جواب ندادامان ازدست شیطان که مادرش هست نشست زیرپاش هی توگوشش گفت که درخواست طلاق داده خانومم اینم شانس من

  • خوش بحال خانم شما که یه همچین پدرومادری داره ، نمیدونم اینجور پدرمادرا کم هست یا مثل پدر مادرای ماها که بزور میزنن تو سرآدم که با ندادن نفقه ام زندگی کن دهنتم ببند هیچی ام نگو

 5. سلام کلا قانون مشکل داره این وسط باید به نحوی باشه که اگه هرکدوم از دوطرف مقصر باشن خودشون جواب گو باشن نکه تا بگی برو اون طرف بره مهریه شو بزاره اجرا زندگی با یه بله که همش اساعت طول میکشه شروع میشه ولی خلاصی از اون سالها از عمر ادمو میگیره اخه چرا کی میتونه جونی ادمو بهش برگردونه باچندتا سکه بزارید کنار این سکه رو اگه به این نتیجه رسیدید که نمیتونید باهم باشید توافقی تموم کنید بزارید زندگی جریان داشته باشه

 6. زنها و دخترها فقط باید مانتو چادر و… بپوشن ،‌حقوق دیگه ایم که ندارن تو این جامعه فقط یک مهریه اس اونم ازشون بگیرن راحتشون کنن

  • دقیقا حرف حساب جواب نداره

  • زنها که درخواست حقوق برابر میکنند ، منظورشان قدرت مطلق بودن هست . مگه از جایگاه خدایی کمتر قانع هستند.
   فقط پول و دیگر هیچ …
   مردان احمقی همچون بنده ، بهشون قدرت حاکم مطلق را میدهیم و خودمون میشیم برده مطلق .
   از ماست که بر ماست……

 7. آخه زنهای منگل اگر مردی توانایی پرداخت مهریه داشت که امثال شماها براش شاخ نمیشدن حقتون فقط اینه که سه بار از روتون رد بشن این نوع پول گرفتن دزدی کثیفه که پولو از یه مرد بگیرین حالتونم یه جا دیگه بکنین واقعا مرگ حیفه سراغ چنین زنی بره اما چاره ای نیست

 8. اگه مهریه یه چیزیه باید پرداخت بشه و بر ضمه مرد هست پس باید در وسعش باشه، اما متاسفانه وقتی میری خواستگاری میگی من تا فلان مبلغ توان پرداخت دارم، میگن مگه ارزش دخترمون اینه؟! هرچی عرف بگه! عرف هم معمولا از ۱۱۰ تا کمتر نمیشه، حالا اومدیم به هر علتی باید پرداختش کنیم، این ظلمه که سالها کار کنی بخاطر چند ماه کنار هم بودن! من باشم میرم با زن مطلقه چند ماه عقد کرده ازدواج میکنم که از سکه افتاده باشه 🙂

  • جالبه از نظر امثال شماها زنی که به هردلیلی مطلقه شده بی ارزش و از سکه افتاده هست پس توقع بی جاییه که میخاین یه زن که بخاطر یه مدت زندگی با یه مرد از سکه می افته از تمام حق و حقوق قانونی خودش بگذره یه زن بعد از طلاق که همه ارزش خودش نزد یه جامعه بی مغز از دست داده باید چیزی داشته باشه که بتونه خودش از پس زندگی تنهایی خودش بر بیاد همه چیزش رو ازش گرفتین بدلیل بی لیاقتی مجبورش کردین به طلاق هیچیم نخواد که راست راست بگردین و چنتا زن دیگم بدبخت کنین؟ بنظر من هم اون زنی ظالمه که مهریش رو کرده بهانه با هر تق و توق کوچیکی میتازونه هم اون مردی که با بی وجدانیاش هیچ راهی رو جز گرفتن مهریه و جدا زندگی کردن برا یه زن نمیذاره….

  • ی کار دیگه هم میشه کرد اصلا مهر سکه ننداز.مهر پول نقد بگو اونم ۴۰الی۵۰ میلیون فرداهم خدایه نکرده مسیرت ب دادگاه خانواده خورد نچزونده نشی☺

 9. مرحبا به جوانان که ازدواج نمیکنند ولا حقشه همه اعتصاب کنند اصلا خواستگاری نرن دیگه بااین وضعیت گرونی وگرفتن چپ وراست مهریه بهترهمینه که ازدواج جم بشه دیگه قانون نیس تومملکت که هیچکس به داد این مردهایی که زیربارمهریه کمرشون میشکنه نمی رسه

 10. سلام به همه.اصلا راستشو بخواهید و درست فکر کنید که برای هرکدام دلیل هم دارم قانونی.ا۰ قانون تمکین تهش مشخص نیست.۰۲ قانون نفقه هم باز مشکل داره.۰۳ قانون مهریه کلا مشکل داره.هرکدوم من به تهش رسیدم ولی تهش میشه سرخونه اول یعنی اینکه پول وکیل.پول دادگاه.و قضیه نامشخص مهریه کلا باید بین خود طرفین بدون دخالت دیگران حل بشه.قانون هیچ کمکی نمی تونه بکنه چون تهش مشخص نمی کنند کجا حق باکی هست.

 11. مردی که بعنوان مثال در سال ۱۳۸۲ مقدار ۱۳۰ سکه مهریه را تقبل کرده و در آن روز قیمت سکه ۸۲ الی ۸۵ هزار تومان بوده است . با این حساب ۱۳۰ سکه ضربدر ۸۵۰۰۰ تومان میشود حدود ۱۱ میلیون تومان یعنی در آن زمان پول ۲ دستگاه پراید صفر کیلومتر را بعنوان مهریه تقبل نموده است .
  اما در زمان کنونی با این نوسانات شدید قیمت دلار و متزلزل بودن مالیت سکه که همگی بر اثر تغییر سیاستهای جهانی و دشمنی امریکا بر علیه ایران حادث شده است . نتیجه این شده که ۱۳۰ سکه به نرخ هر سکه ۴۵۰۰۰۰۰ تومان میشود حدود ۵۸۵ میلیون تومان !!!!!!!! یعنی پول حدود ۲۰ دستگاه پراید صفر کیلومتر !!!!!

  حال برای مردی که ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان میتواند قسط مهریه بدهد . پرداخت ۵۸۵ میلیون تومان تقریبا ۱۱۷۰ ماه طول میکشد تا کل مهریه را بپردازد . یعنی حدود ۹۷ سال باید قسط بدهد . تازه اگر در طول این ۹۷ سال قیمت سکه ۴/۵ میلیون تومانی ثابت بماند و تغییر نکند . !!!!! آیا این عقلانی و منطقی است ؟؟؟

  به نظر اینجانب تنها راه حل بحران مهریه و سکه این است که :
  سکه به نرخ روز عقد محاسبه و سپس در نرخ تورم سالانه که بعنوان شاخص سالانه بانک مرکزی اعلام میشود . ضرب شود و در زمان پرداخت ملاک پرداخت مهریه قرار گیرد .

  با این حساب بعنوان مثال :
  مردی که در سال ۱۳۸۲ . برای مهریه ۱۳۰ سکه ثبت نموده است . الان باید حدود ۸۸ میلیون تومان بپردازد .
  یعنی نه ۱۱ میلیون تومان سال ۸۲ عادلانه است و نه ۵۸۵ میلیون تومان فعلی .
  بلکه با اعمال ضریب شاخص تورم بانک مرکزی مبلغ ۱۳۰ سکه الان میشود ۸۸ میلیون تومان . که هم برای مردان و هم برای زنان عادلانه است

  • نظر های هجو و بیهوده زیاده خوندم و همیشه دنبال یه همچین دیدگاه و نظری بودم !
   بنظرم بهترین راهکار همینه که آقای طاهری گفتن
   ای کاش گوش شنوایی بود که همچین نظراتی رو می شنید
   تورم سالانه مهر ۹۶ تا مهر ۹۷ بالای روی فلزات گرانبها ۳۵۰ درصد بوده اما بانک مرکزی ۳۴ درصد اعلام کردن
   این کجای انصافه که طلا ۳۵۰ درصد گرون شده ، بانک ۳۴ درصد تورم اعلام کرده و حقوق من قراره تو سال ۹۷ ۲۰ درصد ( تازه اگه موافقت شه ) اضافه بشه

  • سلام .من موافقم وکاملآ منتقیه امید وارم که مسولین هم مبنا را بپز یرند .وبه امید روزی که شاهد طلاق نباشیم ….

  • یطرفه قاضی نره ساناز خانم شما نمی دونید شایدزن مقصر بوده فامیل ما زنش بعد بیست سال زندگی بدون اجازه واطلاع دادن به سوهرش همه سکه و طلا را که سرمایه خانواده بوده فروخته و صرف بقول خودش عرفان و وجوهات کرده بود و به شوهرش دروغ گفته بود که صرف بیماری سرطانش نموده در حالیکه اصلا مریضی نبوده و کارشون به طلاق کشید پس بیشتر مواقع این زنها هستن که عرضه شوهر و رفاهی که شوهر ف اهم میکنه را ندارن و زندگی خود را به جهنم تبدیل نموده بعد قهر کرده و مهریه خودرا برا اعمال فشار به اجرا میگذارن

 12. زنی که دائم میگه مامانم اینو میگه مامانم اون و میگه تمام کمبود های زندگیش رو هم یه شبه از شوهر بیچاره میخواد مگه چیکار کرده چه لطفی در حق شوهر داشته که بخواد عمر و جوونیش رو به بهانه مهریه بگیره
  اگه شوهر سربه راه باشه برا زندگی مشترک تلاش کنه به همسرش عشق بورزه حالا اگه زورش اونجور که باید به زور این گرونی ها و زمانه نچربه باید لهش کرد اینه منطق زن های ما که انقدر طالب احترام هستن

 13. زنها فکر میکنند همیشه حق با اونهاست ولی وقتی که زن میگه طلاق مرد باید اگر دلش خواست طلاق بده اگه این حرف زن پذیرفت اونوقت حق داره مهرش بگیره در غیر این صورت به نظر من نقشه داشته فقط به خاطر پول ازدواج کنه

 14. اگر مرد باشه باید پای حرف وق‌ولی وامضای که داده باشه هم خودش وهم خانوادش جز این باشه غلط می کنه خانواده دیگرو بدبخت می کنه

 15. مهریه باید هنگام طلاق از سوی مرد گرفته بشه تا زن اگه شاغل نیست سر پناهی داشته باشهدر سایر موارد معنی نداره

 16. زن که شوهرشون دوست نداره یازندگی نمیکنه نبایدمهریشوبگیره مهریه مال شرط زندگی هست

 17. مهریه حق زن هست اما وقتی زن می بینه که شوهرش وضع مالی خوبی نداره نباید بذاره اجرا. من یک زن هستم یک پسر سه ساله دارم و ۶ ماهه باردارم. کارمند هستم. ولی شوهرم بنا هست و تنبل. یک ماه کار میکنه یک ماه می خوابه. کرایه خانه و هزینه مهد پسرم رو خودم میدم. ولی شوهرم با همین وضع به جای اینکه با من مهربون باشه. همیشه در حال قهر و نازکردنه. همچین مردی رو بنظر شما آقایون نباید ادب کرد؟؟؟؟ البته من هیچوقت در سخت ترین شرایط هم مهریه ام رو اجرا نمیذارم. اگه خودش داد بهتر. اگه نداد هم یک دین گردن شوهرم باشه برای قیامت شاید اونجا به دردم خورد.
  خیلی از خانم ها و آقایان باید یاد بگیرن که چگونه با هم زندگی کنند. اساس هر زندگی محبت و صلح هست. زن وقتی شرایط عقد رو میپذیره پیه تمام بداخلاقی و بی پولی های شوهر رو داره به جون میخره. چون توی زندگی هزاران مشکلات هست. زن و شوهر باید یاد بگیرن چگونه توی سختی در کنار هم زندگی کنند.

  • خانم من بدلیل نخریدن یخچال ساید رفته مهرشو گذاشته اجرا
   من پول ساید ندارم پول مهریه رو داشته باشم

   متاسفانه اکثر دختران الان از شوهر ۲۳ تا ۲۶ ساله خودشون که یا سربازن یا از سربازی تازه اومدن رفتن سرکار
   انتظار زحمات ۷۰ ساله ی پدرشون و یک شبه میخوان

   این و هم بگم که تو کل خانواده هاشون از درجه یک و دو بگردی

   یخچال ساید پیدا نمیکنی

 18. اگه انسانی رو سهوا کشتی دیه آن به مراتب کمتر از مهریه یک زن است ، یعنی اگر شما عقد اشتباهی داشتید خسارت مالی آن بیشتر از دیه یک انسان کامل است

 19. متاسفانه مهریه تبدیل شده به اجرت رابطه جنسی با همسر (زن) و این نگاه جنسی داشتن به زنه !!!
  ای کاش رابطه حقوقی عادلانه ای بین زن و شوهر تدوین میشد که طرفین زن یا مرد پس از جدایی دچار فقر مالی نشن
  منطقی است که کسب هر مقدار دارایی و ثروت پس از ازدواج متعلق به هر دو طرف محسوب بشه و بنابراین مبادله نصف دارایی و درامد طرفین مبنای جدایی حقوقی و طلاق قرار بگیره در این صورت شاید بشه تضمین کرد که زن یا مرد حتی پس از طلاق دچار فقر مالی و تبعات اون نمیشن

  موردی را میشناسم که زن پس از ۲۰ سال زندگی مشترک و به نام کردن همه دارایی خانواده در قالب زمین و سهام و شرکت و… و ترک خانواده، درخواست اجرای مهریه را هم کرده !!!!
  و مرد خانواده با وجود اینکه هیچ اتهامی و تخلفی ندارد مجبور است که سهام شرکت خانوادگی و درامد ماهانه کارکردش را هم تقدیم زن کند!!!!

 20. مهریه پست ترین و زننده ترین فرهنگ موجود در جهان هست که از زن یک هرزه و از مرد یک برده می سازد و بجای ساختن یک خانه پر از مهر ، شروع به ساختن ابزارهای جنگی برای دوئل کردن می شوند و از همان ابتدا دشمنی را در وجود همسران می افشاند . این عنصر پوچ ( مهریه ) باید هرچه سریعتر از خانواده های ایرانی دور ریخته شود

 21. خانم ها بیشتر از مهریه به عنوان اهرمی برای طلاق گرفتن استفاده میکنند.

 22. طلاق بعد از ازدواج و تشکیل خانواده خیلی پیچیده تر ازطلاق دوران نامزدی و عقد هست واقعا یه نظر کلی نمیشه داد، ولی خیلی زور داره یه جوونی که سه ماه عقد کرده هفته ای دوبار نامزدشو میبینه هنوز مستقل نشده یهو بخاطر طلاق باید مهریه بده…الان کمه کم دویستا سکه مهر میکنن حالا اگه طرف دختر بمونه و اتفاقی نیفته باید نصفشو بگیره یعنی صدتا…صدتا سکه بخاطر چندماه که احتمالا با جنگو دعوا بوده…واقعا انصافه؟!!…این تبدیل شده به کاسبی…باید طلب کردن مهریه در دوران قبل از تشکیل زندگی مستقل زیر یک سقف برداشته بشه

  • داداش اینو نگو شاید اون دختر دلیلی داره هیچ کسی وهیچ زنی الکی زندگیشو بهم نمیزنه من خودم مردهستم خیلی وقتا زنا زیردست ما مظلوم واقع شدن.خدا جای حقه

   • دمت گرم

   • من ۹ سال از زندگی کردم خیلی به همسرم اعتماد داشتم ظاهری مظلوم داشت بعد از عقد کلا عوض شد کتک خیانت دروغ هرزگی شب دیر آمدن ۱۰خط ایرانسل ۳ گوشی همه همه تمل کردم چون به همسر و زندگیم علاقه داشتم از روز اول بخاطر نداریش سرکار رفتم ، ولی دیگه قبلم شکسته دیگه نمیخوام ادامه بدم

 23. اگه خانمی تمکین نکنه و دلایلی که برای عدم تمکین به دادگاه ارائه میده از نظر دادگاه موجه نباشه یا به قولی دلیل محکمه پسندی بابت عدم تمکین نداشته باشه اونوقت تکلیف مهریه چطور میشه؟؟

 24. وقتی مرد هزینه های واجب زندگی مثل درمان یه هزینه دکتر و یا هزینه پوشاک برای سالی یک بار را هم به سختی و با ضجر و اشکتو در میاره و اجازه کار کردن بهت نمیده و خانواده ای نداری باید چی کار کنی برادر من گدایی کنی یا ‌.‌‌‌‌….. واقعا مناسفم برای جنس ضعیف زن بودن خودم

 25. تکلیف مرد هوس باز دست به زن دارچیه ؟؟؟مردهایی که خوبن کارندارم .تودوران عقدم شوهرم صدبار منو کتک زده سه روز اغما بودم .شیشه میکشه .آخرم رفت زن گرفت صیغه ای .مردهایی که میان میگین مهریه نه .حق من بدبخت که نفقه نگرفتم .دستام ازکارگری پینه بسته چیه ؟؟شمارو بخدا جواب بدین .مادرشوهرم سر اینکه به شوهرم گفتم طلاقم بده لگد زد بچم سقط شد شماها بگید یعنی چهاردتا سکه بمن روانیس

  • مهریه حق زنه .من خودم مرد هستم اول ازدواج شرط کردم ماه به ماه از دینش دربیام زنم ستون خونس .بهش برسم بهم میرسه. من هم جنس خودمو میشناسم پول به زن نده به زنای دیگه خرج میکنه

 26. من ٨ ساله که ازدواج کردم و خانواده ام از من اصلا حمایت نکردن و با زنم از همون اول بینشون بهم خورده ولی من صبور بودم و زندگی کردم حالا به خاطر اون قید خانوادمون رو زدم و با هیچکس رابطه ندارم.. نمیگم زنم همش ناحق میگه ولی همش به مادر و پدر و خودم فحش میده و داد و بیداد میکنه سرم و منم بخدا هیچی نمیگم و سکوت میکنم… بخدا قسم شب و روز کار میکنم تا زندگیمون بگذره ولی میگه این زندگی فقیرانه و پر حسرت و نداری تقصیر توست که عرضه نداشتی که از خانوادت بگیری و اونها سوار سرت شدن.. جدیدا هم که همش فحش و بد و بیراه به خودم و پدر و مادرم میده و میگه بخدا قسم و جان بچمون اگر تو یا خانوادت کوچکترین حرفی بزنین مهریه ام رو میزارم اجرا و تو هم میفرستم ور دل ننت… بخدا سختی زندگی و کار زیاد و درآمد کم و نداری
  ۱ طرفه ولی بد اخلاقی و فحش و تهدیدهای زنم ۱۰۰ طرفه… نمیدونم چکار کنم. خدایا بخدا من یکبار نه به اون و نه به خانوادش کوچکترین بی احترامی نکردم… خیر سرم اولاد پیغمبر هستم ولی باید بدترین فحش‌ها و حرفها رو از زنم بشنوم.

 27. من مردی رو میشناسم که بخاطر بیماری لثه مجبور دندانهایش رابکشه گشیدن دندان همان وتقاضای طلاق از طرف زنش همان،الان او مانده باحقوق کارگری و۵۰سکه مهریه اجرا گذارده شده خوب ثقصیراین شوهر ه که قیمت سکه درکمتزازیک ماه ده برابر شده؟، ایاحقوق او هم ده برابر شده؟؟؟ این جه جور قانونیه؟؟قیمت روز مهریه بایدبرابر باقیمت زمان تعین مهریه ضربدر نرخ تورم باشد درغیر این صورت کلاهبرداریست…..

 28. دوستان سلام؛ تمام نظرات رو تقریباً خوندم در این بین نظرات همگی درصدی از افراط و تفریط رو دارا هستند!
  نکته ای که بایست به اون توجه کرد اینه که قبل از انتخاب زوجه مورد علاقه از طرف مرد و زوج مورد علاقه از سوی دختر خانم ها دقت در هم کف بودن یا نبودن هست. متاسفانه این حقیر هم به دلیل شغل قضایی که دارم بسیار زیاد با این مسئله رو به رو هستم و هستند مردان و زنانی که بخاطر مهریه های کذایی و کلان و به الطبع عدم توانایی در پرداخت، به مسائل باریک و اختلافات دامنه داری کشیده شده اند… که خود بنده شاهد قتل در این زمینه بودم. چند گام جلوتر می توانم این ادعا رو بسیار جازم عرض کنم که؛ عدم توجه به جایگاه و پایگاه اجتماعی زن و مرد در انتخاب همدیگر، توجه به جنبه های گذرا و فانی همدیگر مانند نوع پوشش و تیپ و امثال ذالک، عدم گفتگو های مفصل و دقیق در خصوص علایق و تمایلات همدیگر، دخالت های نا به جای پدر شوهر، مادر شوهر و یا مادر زن و پدر زن، عدم استقلال مرد در تصمیم گیری های یومیه و وابستگی به اموال و دارایی پدر و مقایسه و چشم تو هم چشمی های بی مورد و … از علل های اصلی طلاق هست.
  و نکته آخر اینکه رابطه ی خانوادگی که به دادگاه کشانده شود دیگر رابطه نخواهد شد. خواهشا روابط رو بنا به علل های بی مورد به تیرگی و تاریکی نکشانید. زنی که لیاقت داشته باشه، اصل و نسب داشته باشه و شا رو بخاطر خودتون بخواد نه بخاطر ماشین زیر پا و منزل و … هیچ وقت دست به اقدام قضایی نمی زنه.
  روابط خانوادگی رو باید با همدیگر مدیریت کرد چون در زندگی مشترک سخن از رابطه عارف با خدای عارف در میان نیست بلکه صحبت از ذره ذره واقعیت های عینی و جاری زندگیست.
  در پناه خداوند عزیز شاد باشید و پاینده.
  هیچ اگر سایه پذیرد من سایه آن هیچم.

  • مهریه برای خیلی ها شده کاسبی انا آقای عزیز شما وقت خواستگاری قبول نکن بگو چیزی که در توانم باشه و بتونم بدم مهر میکنم که بعدا اگه مشکلی شد نرم زندان حتی اگه یک میلیون توانته اونو قبول کن عقد نامه ایی که مهریه ش زیاده امضا نکنید بلکه این رسم غلط برداشته بشه و طرفتون طمع نکنه به همه چی هر زنی مهریه حقشه اما نه همه ی زندگیه یک نفر بعضی ها واقعا شورشو در میارن خیلی بیشتر از حقشونو میخوان عقد کرده مهریه میخوان

 29. دختران سرزمینم از کل دین فقط مهریه رو قبول دارن
  مهریه هدیه ایست به جهت نشان دادن علاقه و حسن نیت داماد نسبت به عروس
  نه سلاحی برای تبدیل مرد به برده یا ابزاری برای معامله با طلاق!

 30. بنظر من مرد اگه زنشو دوس داشته باشه وتو زندگی مردونه تلاش کنه هیچ وقت کار به مهریه وطلاق کشیده نمیشه ولی ما مردا میخایم حرف حرف خودمون باشه منخودم ۲۰ سال ازدواج کردم زندگی برامون بالا وپاین زیاد داشت برامون ولی چون زندگیم دوست داشتم با چنگ ودندون نگرشداشتم حالا هم اززندگیم رازیم بنظر من گذشت واحترام به هم چارهکاره

  • آفرین موافقم زن و مرد باید پشت هم باشند و به حقوق هم احترام بزارند نه اینکه قلدر بازی در بیارند و زندگیشون از هم بپاشه???

 31. سلام.
  اکثرا آقایون یک طرفه قضاوت میکنن،
  من ۸ سال از شروع زندگی مشترکم میکذره،شوهرم خیلی کم به من نفقه داده که اونم به زور ازش گرفتم،همه پس اندازم رو که تماما کادوی تولد بچه هام بود از من گرفت، سرویس طلای هدیه سر عقدم رو هم فروحت، الان حدود ۴۰۰ میلیون تومن بدهی داره که با قید وثیقه فعلا از زندان اومده بیرون، نه سر کاری میره نه درآمدی داره،و از اول هم نذاشت من کار کنم، الان من با دوتا بچه بدون سرپناه و بدون ریالی پول چه کنم
  تنها راهی که دارم اینه که مهریه رو بذارم اجرا،که اونم با این وضعیت معلوم نیست بهش برسم

 32. سلام. مهریه باید از روز اول بر اساس عقل و کنار گذاشتن احساسات و بر اساس توانایی مرد تعیین شود. وگرنه با دادگاه کار به جایی نمی‌رسد. ما کارهایمان را از روی احساس انجام می‌دهیم و شکست جامعه ما حتمی است…….

 33. تقریباهمه ی مردها دیدگاه مثبت وامیدوارکننده ای نسبت به مهریه ندارن وهمین که اسمشومیشنوند یه حالت کرختی وسستی بهشون دست میده که چرابایدمرداین همه پول زورروبده.
  اما این دخترهایی که شوهرمیکنندومهریه ی سنگین میگیرندومردهاروله میکنن کیاهستند.غیرازاینه که ایناهم خواهران ودختران ماهستندکه زمان خواستگاری ما واعضای خونوادههامون براشون اون مهریه روهاروتعیین کردیم.
  به قول سعدی ازدست دیگران چه شکایت کندکسی سیلی به دست خویش زندبرقفای خویشتن
  مهریه دخترای مردم بایدکمترین باشه ولی نوبت به خواهران ودختران خودمون که میرسه سنگین ترین باید باشه چون زشته. ارزشه دخترمیادپایین .به دخترمون میخندند.کسرشان ومنزلته.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!۱
  این دودسیه فام که ازبام وطن خاست ازماست که برماست.

 34. مردها موجوداتی مرموز هستند. در عین حال که میخوان آزادباشن و از قید و بند و پایبندی در ازدواج فرار کنند مخالف مهریه هم هستند. من خودم شاغلم. همسرم بیکار. تمام مخارج زندگی من و فرزندم هم با منه. با وجود ناتوانی مالی همسرم، با پررویی زیاد میگه حق و حقوقمو بده، بچمم بده از خونه ات برم بیرون.
  من شدم مرد اون شده زن
  زمونه تغییر کرده. پس چرا بی خود میگید همه جا حق با زوجه است.
  نمیدونم یا من بی عرضه ام
  یا دلم واسه زندگی که فقط حمالی میکنم می سوزه… فکرکنم مردا توقع دارن قانون براشون مهریه تعیین کنه و زنهای بیچاره به مردهاشون مهریه هم بدن

 35. مهریه کم باشه اما حق طلاق با زن هم باشه بچه هم از مادر جدا نشه مگر خودش بخواد محل زندگی هم زن اختیار داشته باشه
  مرد اگه زورگویی کرد و دیوونه بازی درآورد شاهد از در و دیوار بیاره زن؟
  خوبی و بدی آدما به زن و مرد بودنشون نیست
  قوانین فعلی کشور برای زن ها دردآور ه
  تازه اجرا هم نمی شه

  • بهترین گزینه حقوق متقابل مرد و زن است مانند حق طلاق برای زن

   • دقیقا ، که البته چند حالت ممکنه داشته باشه و در صورتی که شرایط هردو در انجام فعالیت های روزمره و کسب درآمد و …. مساوی باشه تساوی حقوق معقول بنظر میرسه .
    در قرون گذشته که زن ها حق حضور در جامعه نداشتند شکی نیست که مهریه
    در حد معقول ، مطابق با شأن زن و توان شوهر تعیین میشد و حق بی بدیل زنها
    در زندگی مشترک بود ( مانند تقسیم سود حاصل از فعالیت یک فعالیت تجاری بین شرکاء)
    در حال حاضر شرایط تغییر کرده و‌ قوانین دوران باستان ، ، مرد ها رو به برده هابی در خدمت زنان در آوردن ،
    بیرون از منزل بیشتر کار کن , توی خونه هم کمک کن ، دستورات زن رو گوش کن ، هر چی خانوم فرمودن بگو چشم وگرنه زندانی میشی !!!( برده داری به شیوه ای مدرن),
    آیا منطقی است که زن مردی رو جذب کنه ، در مصاحبت از لذتی بسیار بیشتر از مرد بهره مند بشه ، دستور بده ، روی حرفهایش حرفی زده نشه ، و …‌‌ مزدی شاهانه (مهریه ) هم بگیره ؟؟
    آیا بهتر نیست که در در عصر بردگی مردان ، قانون جای دهنده و گیرنده ی مهریه رو عوض کنه؟؟

    نتیجه اینکه با این اوضاع بزودی آمار ازدواج به دلایل منطقی کم شده و به صفر خواهد رسید ,
    دلائلش هم نمی‌گم ، کمی که فکر کنین متوجه مبشین

 36. توصیه میکنم زیر بار مهریه سکه و عندالمطالبه نرید مهریه زمان ما پول بود در سال ۷۸ مهریه بنده سه میلبون و پانصد هزار تومان بود که در سامانه بروز رسانی مهریه در سال ۹۷ میشه ۵۱ م که منطقی تر و قابل پرداخت البته بازای هر سال زندگی مشترک حدود یک و نیم میلیون تومان اجرت المثل هم باید در نظر گرفت اگه البته زن شرایط دریافت نصف اموال دوران زناشویی را نداشته باشه.بنظر من درستش اینکه وقتی طلاق از سوی زوج باشه مخصوصا بدون دلیل منطقی دادگاه حق و حقوق زن را تا قران اخر بگیره تا زن بیپناه نباشه در سایر موارد بها نده.

 37. من حاظرم به شخصه ترامپ را ببوسم که این کدورتها تمام بشه . چه کنیم دیگه جور همه را طبق معمول من میکشم

 38. شما خیلی بی انصافی اتفاقا اگر همین مهریه نبود ببینید چه اتفاقهایی برای زن ها میافتاد با وجود این همه قانون باز هم اقایون مسئولیت پذیر نیستند و هر بلایی که دوست دارند دارن سر خانمها میارند

 39. ممنون از سایت بسیار خوب شما

 40. واقعاقلبه ادم درد میگیره بهت خیانت کنن بعدش کل زحمت زندگیتم ازت بگیرن نمیدونم خدا کی میخواد بیدارشه.

 41. مهریه شده ابزار کاسبی برخی زنان پلید و کلاهبردار، من زنی را می شناسم که در مدت ۲ سال با ۲ مرد ازدواج کرده و بعد از تیغ زدننشون، رفته سراغ سوژه بعدی!

 42. با سلام ، من فقط میتونم به مردها توصیه کنم اصلاً ازدواج نکنند واقعاً با این شرایطی که برای مردها گذاشتن مطمئن باشید زنها هر کاری که دلش خواست میکنند و مردها مثل نوکر کار کنه و حرفش هم پشیزی در خانواده ارزش نداره من بین آشناها و دوستان هر کی ازدواج کرده افسرده شده . یا باید بی عرضه و بی خیال باشی و زن هر کاری کرد به روی خود نیاوری و یا اگه یکم حساسیت نشون بدی باید همیشه جنگ و دعوا و دادگاهها رو بگردی.ازتون می خوام که اصلاً قید ازدواج رو بزنید.خیلی وضعیت وخیمی شده برای مردها.

 43. به نظرم قانون باید عوض شه . مگه نمیگن زندگی مشترک ؟ تا زمانی که زندگی میکنن همه چیز مشترکه حتی اموال . خوب وقتی هم جدا شن باز مشترک باشه . کار ساده ای هست اموال زن و مرد محاسبه بشه جمعش تقسیم بر ۲ هرکسی نصف سهم خودشو برداره و بره سراغ زندگی خودش . اشکال این کار چیه ؟ همه جای دنیا هم همین کارو میکنن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره