• اگر وکیل یا موکل فوت کنند

  ماده ۶۷۸ همین قانون مقرر می کند: وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: به موت یا به جنون وکیل یاموکل. حال این سوال مطرح می شود که فوت وجنون موکل یا وکیل که در وکالت عادی موجب بطلان عقد است ،آیا در وکالت بلا عزل که حق فسخ در آن نیست هم این اثر […]
 • نحوه محاسبه خسارت تأخیر پرداخت دیون

  به رابطه‌ای حقوقی که به موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم به رعایت امری شود در اصطلاح «تعهد»‌گفته می‌شود. «دین» در ساده ترین تعریف «تعهدی است بر ذمه شخص به نفع غیر». در نگاهی کلی‌تر به طور معمول دین اعم از تعهد است اما در معنای خاص رایج در روزگار ما دین جنبه منفی […]
 • حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

  فصل سوم – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور  مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر  ماده ۹۳ ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری. ماده ۹۴ صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار […]
 • اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده است

  بخش اول – تعریف وارکان اسقاط حق الف. حق موجودی است اعتباری حق موجودی است اعتباری که به وسیله بک سلسله اسباب اعتباری ایجاد شده وبه همین ترتیب، به واسطه اسباب اعتباری دیگری ازبین می رود.به طورکلی،زوال حق بردوگونه است: زوال ارادی حق زوال قهری حق درگونه نخست ،عامل زایل کننده حق اراده دارنده آن […]
 • آشنایی با مفهوم شهروند و حقوق شهروندی

  شهروند خوب کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می‌شناسد، از آنها دفاع می‌کند، قانون را می‌شناسد، به آن عمل می‌کند و از طریق آن مطالبه می‌کند. او می‌داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد. […]
 • آشنایی با حق انتفاع و تفاوت آن با مالکیت منافع

  انتفاع در لغت به معنای نفع گرفتن و سود بردن آمده و در اصطلاح فقه به معنای حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از ملک غیر بهره‌مند شود. در قانون مدنی، حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، […]
 • ضابطین دادگستری

  اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق ‌مبحث اول – شروع به رسیدگی و قرار بازداشت ‌ماده ۲۶ – در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد، پرونده‌ها و شکایات واصله توسط رئیس حوزه قضایی به شعب ارجاع می‌شود.‌رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس […]
صفحه 92 از 92« اولین...607080«8889909192
مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره