قوانین و مقررات

جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی (قسمت دوم)

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ۱۳۹۰/۷/۳ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و شهر سازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹ – و با رعایت تصویب نامه شماره هـ۳۷۳ت/۱۶۴۰۸۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰، تصویب نمودند:

جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی (در ۱۷۱ ردیف) به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر “دفتر هیئت دولت” است، تعیین می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

ردیف و

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگی

مبلغ جریمه به ریال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی

سایر شهرها

روستا ها و راه های روستایی

87

2087

حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی

300.000

300.000

200.000

88

2088

توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه ها برای فروش کالا

300.000

200.000

100.000

89

2089

نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیک های فرسوده

300.000

200.000

100.000

90

2090

رانندگی با وسیله نقلیه دودزا

300.000

200.000

100.000

91

2091

حمل اشیای کثیف، آلوده و حیوانات یا هر گونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی می گردد

300.000

200.000

100.000

92

2092

عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی

300.000

300.000

300.000

93

2093

عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راه ها، بزرگراه ها و جاده ها

300.000

200.000

100.000

94

2094

نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی

300.000

200.000

100.000

95

2095

مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت

300.000

300.000

300.000

96

2096

عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت

300.000

300.000

300.000

97

2097

سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر

300.000

200.000

100.000

98

2098

سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهری و راه های روستایی

300.000

___

100.00

99

2099

استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی

300.000

200.000

100.000

100

2100

تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راه های عمومی

300.000

200.000

___

101

2101

هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد

300.000

200.000

100.000

102

2102

عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری

300.000

200.000

100.000

103

2103

عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال ماموریت

300.000

200.000

100.000

104

2104

نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی

300.000

200.000

100.000

105

2105

آموزش رانندگی در محل های غیر مجاز

300.000

200.000

100.000

106

2106

عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری

300.000

200.000

100.000

107

2107

توقف وسایل نقلیه در پیاده رو

400.000

300.000

100.000

108

2108

سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محل های مجاز

400.000

300.000

___

109

2109

استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه

400.000

300.000

100.000

110

2110

همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی

300.000

200.000

100.000

111

2111

همراه نداشتن گواهینامه رانندگی

300.000

200.000

100.000

112

2112

همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی

300.000

200.000

__

113

2113

انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیر مجاز

400.000

300.000

100.000

114

2114

استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشند

500.000

300.000

__

115

2115

بیرون آوردن دست و یا هریک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده

300.000

200.000

100.000

116

2116

نداشتن یا نقص چراغ های جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیلع نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ ها

300.000

300.000

100.000

117

2117

عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی روی شیشه یا سایر قسمت های تعیین شده

300.000

300.000

300.000

118

2118

عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه

400.000

300.000

100.000

119

2119

باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو

300.000

200.000

100.000

120

2120

حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود

300.000

300.000

100.000

121

2121

رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار

300.000

300.000

100.000

122

2122

حمل بار غیر متعارف یا اشیاء با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود

400.000

300.000

100.000

123

2123

عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه ها

200.000

100.000

___

124

2124

بوق زدن در محل های ممنوعه یا بوق زدن غیر ضروری و مکرر

300.000

200.000

100.000

125

2125

تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق های شیپوری، لوله اگزوز، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و امثالهم

400.000

300.000

100.000

126

2126

عبور یا توقف در نعابری که از طرف راهنمایی و رانندگی در ساعت معینی ممنوع اعلام می شود

200.000

150.000

___

127

2127

سوار کردن اطفال کمتر از 12 سال در صندلی جلو اتومبیل

200.000

200.000

100.000

128

2128

سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسی های تلفنی،دربست یا آژانس بدون اجازه مسافر قبلی

200.000

150.000

___

129

2129

خروج غیر مجاز تاکسی از محدوده تعیین شده

200.000

200.000

100.000

130

2130

همراه نداشتن بیمه شخص ثالث

200.000

200.000

100.000

131

2131

همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار

200.000

200.000

100.000

132

2132

عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن

200.000

200.000

100.000

133

2133

همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی

200.000

200.000

100.000

134

2134

استفاده از لاستیک میخدار (یخ شکن) در مواقع غیر ضروری

200.000

200.000

100.000

135

2135

حرکت دادن غیر مجاز یا رها نمودن انواع حیوانات در راه ها

200.000

200.000

100.000

136

2136

توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر

200.000

100.000

__

137

2137

عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی و راه سازی در راه ها

200.000

200.000

100.000

138

2138

عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم یا دست یا چراغ راهنمای وسیله نقلیه در مواقع لزوم

200.000

200.000

100.000

139

2139

پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغ های جلو یا عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش، تغییر یا شدت نور شود

200.000

200.000

100.000

140

2140

عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (ظرفیت ناخالص 5/6 تن به بالا) و اتوبوس های برون شهری در نعابر شهری در ساعات غیر مجاز

200.000

200.000

__

141

2141

حرکت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی

300.000

200.000

__

142

2142

عدم استفاده از علائم هشداردهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راهسازی و کشاورزی در راه ها

200.000

100.000

100.000

143

2143

توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع)

200.000

150.000

100.000

144

2144

نداشتن تجهیزات و علائم مصوب برای خودروهای تاکسی، آژانس و سرویس مدارس

200.000

200.000

__

145

2145

نداشتن تجهیزات و علائم شناسایی و احتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی

300.000

300.000

300.000

146

2146

خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب

200.000

200.000

100.000

147

2147

نصب آینه های غیر مجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری

200.000

200.000

100.000

148

2148

حمل و در آغوش گرفتن حیوانات و یا سرگرم شدن با آنها در حین رانندگی

200.000

200.000

__

149

2149

همراه نداشتن کارت شناسایی وسیله نقلیه

200.000

100.000

50.000

150

2150

سوار و پیاده کردن مسافر یا سرنشین در محل های غیر مجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور گردد

400.000

300.000

100.000

151

2151

توقف وسایل نقلیه غیر مجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار

200.000

100.000

__

152

2152

عدم رعایت تقدم عبور عابر یا تجاوز یا توقف وسایل نقلیه در گذرگاه عابر پیاده

200.000

200.000

100.000

153

2153

توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راه ها

200.000

200.000

100.000

154

2154

خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و امثال آن حین رانندگی

200.000

200.000

100.000

155

2155

عبور از روی لوله آب آتش نشانی در راه ها

200.000

200.000

100.000

156

2156

بازگذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، نصب یا قرار دادن هر شیء که مانع دید عقب یا جلو راننده یا پلاک وسیله نقلیه شود

150.000

100.000

50.000

157

2157

سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه

150.000

100.000

__

158

2158

نداشتن برچسب عوارض سالیانه ضهرداری

100.000

50.000

__

159

2159

پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاه های تاکسی

150.000

100.000

__

160

2160

عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی

150.000

100.000

50.000

161

2161

عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس به هنگام سوار و پیاده نمودن دانش آموزان

150.000

100.000

50.000

162

2162

سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی

150.000

100.000

50.000

163

2163

همراه نداشتن گواهی یا برچسب معتبر معاینه فنی

100.000

50.000

50.000

164

2164

حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت به ازای هر نفر

100.000

100.000

50.000

165

2165

عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس

100.000

100.000

100.000

166

2166

عدم استفاده از تاکسیمتر

100.000

100.000

50.000

167

2167

دست گرفتن موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، اسکیت سوار، اسکوتر و نظایر آن به وسیله نقلیه در حال حرکت

100.000

100.000

100.000

168

2168

یدک کشی یا حمل بار غیر متعارف به وسیله موتورسیکلت یا دوچرخه

100.000

100.000

50.000

169

2169

حرکت دادن وسایلنقلیه دارای چرخ فلزی در راه ها

50.000

50.000

30.000

170

2170

نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا بوق، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نورتاب دوچرخه پایی

50.000

50.000

30.000

171

2171

عبور عابر پیاده از محل های غیر مجاز سواره رو و همچنین از طول راه هایی که دارای پیاده روست

30.000

30.000

30.000

 

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی تضمینی

وکیل آنلاین | وکیل تلفنی

کد تخفیف: salam
close-link