ثبت احوال

شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی با ذکر بند های آن

این شرایط خصوصی قرارداد , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از نکات در آن موارد , به شرایط خصوصی موکول شده است .

از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مفاد شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد و بندهای درجه شده در شرایط خصوصی قرارداد  , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است .
بند 3-1- محل احداث واحد صنعتی ………………. است .
نام محصول ( محصولات ) و مشخصات کامل آن به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند 3-2- ظرفیت اسمی واحد صنعتی ……………….. و شمار روزهای کارکرد قابل بهره برداری در سال ……………… است .
بند 4-1- شرح کلی فرایند :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند 6-1- ب) معیارهای تعیین شده برای بهبود قابل ملاحظه , عبارتند از :
ظرفیت : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ضریب اطمینان : ………………………………………………………………………………………………………………….
بازدهی : ………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده 7. مدارک فنی زیر , توسط واگذارنده در اختیار گیرنده قرار داده می شود :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند 7-1-2- مدت , موضوع و شمار نفرات و دیدارهای کارکنان گیرنده و پیمانکاران وی از واحدهای صنعتی واگذارنده که فرایند را مورد استفاده قرار می دهند به شرح زیر است :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ماده 8. خدمات اضافی واگذارنده که در ازی حق الزحمه اضافی انجام خواهد شد , به صورت زیر است :

شرایط خصوصی قرارداد
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند 9-1- الف) تولید روزانه واحد صنعتی :
بند 9-1-2- مهلت انجام نخستین آزمایش تضمین , مدت انجام آن و نتایجی که باید نشان داده شود , به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند 9-1-4- مهلتی که پس از جلسه بین گیرنده و واگذارنده , برای اظهارنظر واگذارنده در مورد دلایل عدم دستیابی به تضمین های عملکردی تعیین شده است , ………………… (…………………. ) روز بعد از جلسه بین گیرنده و واگذارنده است .
بند 9-1-7- مهلت واگذارنده برای مطلع ساختن گیرنده از توصیه های خود , برای تغییر (……………) روز است .
بند 9-1-14- مهلتی که گیرنده باید در آن تغییرات و اصلاحات موضوع بند 9-1-6- را انجام دهد , ………………….. (………………… ) روز از تاریخ عدم موفقیت نخستین آزمایش تضمین است .
بند 10-1- مبلغ جریمه ای که واگذارنده باید به سبب تأخیر در ارائه بسته طراحی مهندسی پایه بپردازد , عبارت است از :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
جریمه هایی که واگذارنده باید به دلیل عدم دستیابی واحد صنعتی به عملکردهای تضمین شده بپردازد , به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند 11-1- نرخ ها و شرایط مربوط به افزایش ظرفیت واحد صنعتی , یا احداث واحدهای صنعتی دیگر , به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند 12-1-13- آموزش کارکنان گیرنده در واحدهای صنعتی واگذارنده , به زبان …………………. انجام خواهد شد .
بند 14-1-1- نخستین جلسه طراحی پایه , ظرف ……………….. ( ………………….. ) روز از تاریخ تنفیذ قرارداد برگزار خواهد شد .
بند 15-1- ب) معیارهای تعیین شده برای بهبود قابل ملاحظه , همان است که زیر بند 6-1- ب . این شرایط خصوصی , آمده است .
بند 17-1- مدت محرمانه نگهداشتن اطلاعات ………………. ( ……………….. ) سال از دریافت آنهاست .
ماده 18) اسامی کشورهایی که در آنها گیرنده در مدت قرارداد مجاز به استفاده از محصولات یا فروش آنها نخواهد بود , عبارتند از :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………بند 26-1-1- شرایط پرداخت و نرخ های خسارت تأخیر تأدیه , به شرح زیر است :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند 28-1- تحقق شرایط خصوصی قرارداد زیر , برای تنفیذ قرارداد لازم است :

شرایط خصوصی قرارداد
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند 31-1- مهلت تعیین شده برای نافذ شدن قرارداد …………….. ( ……………. ) روز بعد از امضای قرارداد است .
بند 32-1- واگذارنده محقق به دریافت , پیش پرداخت به شرح زیر است :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند 32-2- مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل ……………… است .
مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات , ……………… است .
نحوه آزاد کردن ضمانت نامه انجام تعهدات , به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند 33-1- بیمه نامه هایی که مسئولیت تهیه و حفظ آنها به عهده گیرنده است .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند 34-1- مسئولیت دو طرف در پرداخت مالیات ها و عوارض دولتی در جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند 38-1-2- زبان یا زبان های مورد استفاده در مکاتبه های بین دو طرف و نیز در  دستورالعمل ها و اطلاعات تهیه شده توسط واگذارنده عبارت اند از : ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند40-2- گیرنده می تواند حقوق و تعهدهای خود را به مؤسسات و شرکت های زیر واگذار کند :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بند 42-2-3- تعهد واگذارنده به داشتن کارکنان در ایران برای انجام تعهدهای موضوع این قرارداد محدود به ……………. نفر روز است .

نماینده مجازگیرنده                             نماینده مجاز واگذارنده
نام و نام خانوادگی                             نام و نام خانوادگی
امضا                                    امضا

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان